Zgłoś uwagę Reklama gryfów
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Rząd przyjął nową ordynację podatkową

Wyższa ściągalność podatków oraz więcej praw w kontakcie z administracją publiczną – to cel nowej ordynacji podatkowej, którą właśnie przyjęła Rada Ministrów. Wejdzie ona w życie na początku 2020 roku.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, nowe przepisy wprowadzają m.in. "umowę o współdziałanie", która ma umożliwić podatnikom bardziej otwartą kooperację z urzędem skarbowym. W jej ramach podatnicy mieliby przekazywać fiskusowi więcej informacji na temat funkcjonowania np. ich systemów księgowych czy wewnętrznych procedur.  W zamian organy skarbowe "dawałyby pewność co do wymiaru podatku" i szybko reagowałyby na ewentualne problemy związane z rozliczeniami. Według ustaleń nie powinny być też wszczynane postępowania podatkowe, gdy koszty ich prowadzenia będą większe niż kwota, którą w ich efekcie musiałby zapłacić podatnik. Uproszczone zostaną też przepisy dotyczące zwrotu nadpłaty podatków. 

Nowa ordynacja wprowadza również procedurę mediacji. Oznacza to, że zamiast angażować sąd, fiskus i podatnik mogą wspólnie wybrać mediatora z listy prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową. Jego rolę będzie mógł pełnić Rzecznik Praw Podatnika. Według ustawy to „wysokiej klasy specjalista w zakresie prawa podatkowego, który będzie stał na straży praw podatników, w szczególności poszanowania zasady zaufania do władzy publicznej, bezstronności, równego oraz sprawiedliwego traktowania".

Nowa ordynacja zmienia też m.in.: zasady ogólne prawa podatkowego. Wprowadza formy załatwiania spraw podatkowych na zasadzie konsensusu, zakaz orzekania na niekorzyść podatnika przy ponownym rozpatrywaniu sprawy w postępowaniu odwoławczym, prawo do skorygowania deklaracji przed zakończeniem postępowania podatkowego, możliwość rezygnacji z odwołania od decyzji na rzecz skargi do sądu oraz dłuższe terminy do wniesienia odwołania i zażalenia.

Projekty ustaw podatkowych powstały w Ministerstwie Finansów. Teraz trafią do Sejmu. Prace nad nimi rozpoczął rząd Ewy Kopacz w 2015 r. Według założeń nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Udostępnij >
T