Zgłoś uwagę Reklama gryfów
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Blisko 53 mln zł na wsparcie osób szukających pracy

Pomoc w znalezieniu zatrudnienia, staże, kursy, szkolenia czy dofinansowanie dojazdów – na taką pomoc może liczyć ponad 3 tys. Dolnoślązaków bez pracy. Pomoże im w tym w sumie 37 stowarzyszeń, instytucji i przedsiębiorstw

Osoby, które mają więcej niż 30 lat i nie mają pracy mogą liczyć na kompleksową pomoc w znalezieniu nowego zajęcia. Prócz tego przewidziano m. in. finansowe wsparcie na utworzenie i doposażenie nowego miejsca pracy, fundusze potrzebne na znalezienie pracy w innym mieście, a także staże.

– Na te działania przeznaczamy rekordową kwotę, bo blisko 53 mln zł – deklaruje Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. - Mimo że bezrobocie stale maleje, to jest całkiem spora grupa osób, która nie ma pracy z różnych powodów, a na tym rynku pracy chciałaby się znaleźć. Dzięki funduszom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego taka pomoc jest możliwa

Pieniądze przeznaczone w ramach najnowszych projektów są przyznawane poza powiatowymi urzędami pracy. Nie jest też konieczna rejestracja w PUP, a w dodatku unijna pomoc z najnowszego rozdania trafi do szerszej grupy.

– Pomoc adresowana jest również do reemigrantów, czyli osób powracających na polski rynek pracy, a także imigrantów – wylicza Michał Bobowiec, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. - Wsparciem obejmujemy również ubogich pracujących, czyli osoby, które pracują, ale niewielkie wynagrodzenie powoduje, że są zmuszone korzystać z pomocy społecznej. Dobra wiadomość jest jeszcze taka, że ze wsparcia mogą skorzystać osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych i na czas określony, a także osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny. To pierwsze projekty, w których oferujemy taką pomoc. To odpowiedź wprost na potrzeby rynku pracy - zarówno osób poszukujących zajęcia, jak i pracodawców, którzy mają kłopoty z rekrutacją pracowników.

37 autorów projektów swoje przedsięwzięcia zrealizuje na terenie całego Dolnego Śląska lub w mniejszych aglomeracjach i powiatach. To fundacje, organizacje pracodawców, stowarzyszenia i organizacje społeczne, przedsiębiorcy oraz placówki oświatowe. Część z działań jest już realizowana, a kolejne ruszą od września.

– Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej kierujemy do osób, które mają więcej niż 30 lat i nie mają pracy, zwłaszcza jeśli znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – mówi Bartosz Kotecki, pełniący obowiązki dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. – To osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz z niskimi kwalifikacjami.  

Formy wsparcia, na którą mogą liczyć uczestnicy projektów:

 • zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe,
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy poprzez zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
 • szkolenia i kursy,
 • staże (do ponad 1 tys. zł miesięcznie), pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia (od 2,25 tys. zł miesięcznie za cały etat przez maks. 24 miesiące), refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (maks. 24,7 tys. zł);
 • sfinansowanie kosztów dojazdu czy zapewnienie środków na zasiedlenie w formie dodatku relokacyjnego (maks. 9,9 tys. zł), dla osób, które uzyskały pracę poza miejscem stałego zamieszkania,
 • zatrudnienie wspomagane dla osób niepełnosprawnych w postaci trenera pracy.

 

Projekty regionalne o zasięgu całego Dolnego Śląska:

 • WROCŁAWSKI INSTYTUT BIZNESU I EDUKACJI WIBE (Wrocław), zrealizuje projekt „Postaw na rozwój – osiągnij sukces” warty 988,28 tys. zł. W jego ramach pomoc otrzymają 84 osoby.
 • KONTRAKTOR (Poznań) zrealizuje projekt „Bądź aktywny po pięćdziesiątce!”. Projekt warty ponad 794 tys. zł adresowany jest do 50 osób.
 • SEMIUS (Warszawa) zrealizuje projekt „Przestań się ograniczać”. Przedsięwzięcie opiewające na 1,57 mln zł adresowane jest do 112 osób.
 • CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA „ROMANISZYN” (Piła). Projekt warty ponad 1,02 mln zł pozwoli na pomoc 60 osobom.
 • CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO (Sielec). Zrealizuje projekt pt. „Dolnośląskie Centrum Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej 30+”. Projekt o wartości 1,98 mln zł adresowany jest do 144 osób.
 • CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA (Ujście). Zrealizuje projekt „W dobrym kierunku”. Przedsięwzięcie opiewające na 1,03 mln zł adresowane jest do 70 osób.
 • PAWEŁ ROZMARYNOWSKI ARTCOM     (Chodzież). Zrealizuje projekt „Plan na lepszą przyszłość”. Przedsięwzięcie opiewające na 1,03 mln zł adresowane jest do 70 osób.
 • CENTRUM SZKOLEŃ MARCIN CZAJKOWSKI (Gdańsk). Zrealizuje projekt „Nowe kwalifikacje – stałe zatrudnienie”.  Projekt warty ponad 436 tys. zł adresowany jest do 40 osób.
 • EURO CONSULTING WIOLETTA ŻYBORT (Ługi Ujskie). Zrealizuje projekt „Otwarci na zmianę!”. Projekt warty ponad 1,72 mln zł adresowany jest do 100 osób.
 • FUNDACJA KOBE (Wrocław). Zrealizuje projekt „Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji”. Projekt o wartości 962,76 tys. zł adresowany jest do 50 osób.
 • ALTER EGO DORADZTWO I SZKOLENIA MARTA WOŹNIAK (Świętochłowice). Zrealizuje projekt „Gwarancja lepszego jutra!” o wartości ponad 1 mln zł, który jest adresowany do 60 osób.
 • CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU EUROPEA (Siechnice) zrealizuje projekt „Wykwalifikowany Dolnoślązak na rynku pracy” o wartości 939 tys. zł, który jest adresowany do 50 osób.
 • J&P MORITZ CONSULTING GROUP JACEK POPROCH (Warszawa) zrealizuje projekt „Dolnośląscy zawodowcy - edycja 2.0”. W ramach przedsięwzięcia opiewającego na ponad 2 mln zł wsparcie otrzymają 144 osoby.
 • FUNDACJA ECO-INNOVA (Wrocław) – zrealizuje projekt „Zawodowy impuls”, który opiewa na 1,85 mln zł. W ramach działań przewidziano wsparcie dla 96 osób.
 • GD PARTNER (Poznań) – zrealizuje projekt „Zaktywizowany – Zatrudniony”. W przedsięwzięciu o wartości ponad 993 tys. zł weźmie udział 120 osób.
 • HUMANEO (Nowy Sącz) w ramach projektu „Mogę wszystko” wartego 1,99 mln zł obejmie wsparciem 160 osób.
 • K.A.M. FIT KAMIL MAGOŚ (Lublin) zrealizuje projekt „Dolnośląski katalog kwalifikacji” o wartości 543,5 tys. zł, adresowany do 40 osób.
 • MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR (Gdańsk) w ramach projektu „Czas na kobiety” o wartości 1,03 mln zł zapewni wsparcie 72 osobom.
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Wrocław) zrealizuje projekt „Z Pracą na TY!”. Przedsięwzięcie opiewa na 1,17 mln zł i zapewni wsparcie 60 osobom.
 • FUNDACJA INCEPT (Wrocław) w ramach projektu „Aktywni – zatrudnieni” o wartości 1,03 mln zł, zapewni wsparcie 70 osobom.
 • FUNDACJA CONCEPTUS (Wrocław) zrealizuje projekt „Aktywizacja, praca, satysfakcja!” o wartości 1,03 mln zł, który jest adresowany do 70 osób.
 • SUDECKI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO (Świdnica) w ramach projektu „Gotowi na zmiany” o wartości 2,69 mln zł, zapewni wsparcie dla 90 osób.
 • BRC CONSULTING RENATA RÓŻYCKA (Wysoka) zrealizuje projekt          „Mam pracę” o wartości 1,37 mln zł, który jest adresowany do 100 osób.
 • POINT (Wrocław) w ramach projektu „Aktywni 30 Plus – II edycja” o wartości 1,25 mln zł zapewni wsparcie 140 osobom.
 • CONSULTING GROUP TOMASZ ZALEWSKI (Lądek-Zdrój) zrealizuje projekt „Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy!”, który opiewa na 2,04 mln zł i jest adresowany do 60 osób.
 • DOMINO JOANNA ROWIŃSKA (Wałbrzych) zrealizuje projekt „Nowe kwalifikacje – nowy start!” o wartości 1,03 mln zł, który obejmie swoim wsparciem 60 osób.
Udostępnij >
T