Wsparcie dla biznesu

Dotacje i programy unijne dla firm na Dolnym Śląsku: wsparcie dla rozwoju

Unia Europejska oferuje szeroki zakres dotacji i programów pomocowych dla firm w Polsce. Środki te mogą być przeznaczone na różnego rodzaju cele, m.in. na inwestycje, badania i rozwój, promocję na rynkach zagranicznych i tworzenie nowych miejsc pracy. Na Dolnym Śląsku dostępnych jest wiele programów unijnych, które mogą pomóc firmom w rozwoju i osiągnięciu sukcesu. W tym artykule przedstawimy informacje o dostępnych dotacjach i programach unijnych dla firm na Dolnym Śląsku, omówimy zasady ubiegania się o dotacje i podamy kilka wskazówek, jak zwiększyć szanse na ich pozyskanie.

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Głównym programem unijnym, z którego mogą korzystać firmy na Dolnym Śląsku, jest Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Program ten ma budżet ponad 1,735 mld euro i obejmuje 16 priorytetów inwestycyjnych, m.in.:

 • Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska: ten priorytet obejmuje m.in. wsparcie dla inwestycji w badania i rozwój, wdrożeń innowacji, promocji na rynkach zagranicznych i ekspansji zagranicznej.
 • Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku: ten priorytet obejmuje m.in. wsparcie dla inwestycji w odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i ochronę środowiska.
 • Fundusze Europejskie na rzecz mobilności miejskiej Dolnego Śląska: ten priorytet obejmuje m.in. wsparcie dla inwestycji w rozwój transportu publicznego i infrastruktury rowerowej.

O dotacje z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 mogą ubiegać się m.in. mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże firmy, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.

Programy operacyjne

Oprócz programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, na Dolnym Śląsku dostępne są również inne programy unijne, m.in.:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój: ten program oferuje wsparcie dla inwestycji w badania i rozwój, innowacje i cyfryzację.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: ten program oferuje wsparcie dla inwestycji w infrastrukturę transportową, energetyczną i wodno-kanalizacyjną.
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: ten program oferuje wsparcie dla rozwoju edukacji i kształcenia zawodowego.
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa: ten program oferuje wsparcie dla rozwoju cyfryzacji gospodarki i administracji publicznej.

O dotacje z programów operacyjnych mogą ubiegać się różne podmioty, w zależności od specyfiki programu.

Jak ubiegać się o dotacje unijne?

Ubieganie się o dotacje unijne wiąże się z pewnymi formalnościami. Należy m.in.:

 • Wybrać odpowiedni program: przed złożeniem wniosku o dotację należy wybrać odpowiedni program unijny, który odpowiada celom i potrzebom firmy.
 • Sporządzić wniosek o dotację: wniosek o dotację musi zawierać szczegółowe informacje o projekcie, na który ma zostać przeznaczona dotacja, m.in. jego cele, zakres rzeczowy i kosztorys.
 • Złożyć wniosek o dotację: wniosek o dotację należy złożyć w odpowiedniej instytucji zarządzającej programem unijnym.
 • Ocena wniosku: wniosek o dotację zostanie oceniony przez instytucję zarządzającą programem unijnym. W przypadku pozytywnej oceny, firma otrzyma dotację.

Przed złożeniem wniosku o dotację unijną warto skorzystać z pomocy doradcy, który pomoże w wyborze odpowiedniego programu, sporządzeniu wniosku i dopełnieniu wszystkich formalności.

Gdzie szukać informacji o dotacjach unijnych?

Informacje o dotacjach unijnych można znaleźć na stronach internetowych:

 • Dolnośląskiego Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości
 • Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Można również skorzystać z wyszukiwarki internetowej, aby znaleźć informacje o dotacjach unijnych w regionie.

Wskazówki jak zwiększyć szanse na pozyskanie dotacji unijnej

Istnieje kilka wskazówek, które mogą zwiększyć szanse firmy na pozyskanie dotacji unijnej:

 • Dokładnie zapoznaj się z programem unijnym: przed złożeniem wniosku o dotację należy dokładnie zapoznać się z programem unijnym, jego celami, priorytetami i zasadami ubiegania się o dotację.
 • Sporządź rzetelny i szczegółowy wniosek o dotację: wniosek o dotację powinien być rzetelny i szczegółowy, zawierać wszystkie wymagane informacje i być wolny od błędów.
 • Zaangażuj się w proces oceny wniosku: w przypadku pytań ze strony instytucji zarządzającej programem unijnym, należy na nie rzetelnie i wyczerpująco odpowiadać.
 • Przygotuj się na kontrolę: po przyznaniu dotacji należy być przygotowanym na kontrolę ze strony instytucji zarządzającej programem unijnym.

Przykłady firm, które otrzymały dotacje unijne na Dolnym Śląsku

Dotacje unijne mogą być cennym źródłem finansowania dla firm na Dolnym Śląsku. Programy te oferują szeroki zakres wsparcia, które może pomóc firmom w rozwoju i osiągnięciu sukcesu.

Dotacje unijne mogą być cennym źródłem wsparcia dla firm na Dolnym Śląsku. Programy te oferują szeroki zakres wsparcia, które może pomóc firmom w rozwoju i osiągnięciu sukcesu. Przed złożeniem wniosku o dotację unijną należy dokładnie zapoznać się z programem unijnym, jego celami, priorytetami i zasadami ubiegania się o dotację. Warto również skorzystać z pomocy doradcy, który pomoże w wyborze odpowiedniego programu, sporządzeniu wniosku i dopełnieniu wszystkich formalności.