Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Kalendarz

separator
Nazwa wydarzenia
Data
Lokalizacja
Sprawozdanie finansowe i zamknięcie roku obrotowego w spółkach prawa polskiego. Aspekty prawne i księgowe.
Sprawozdanie finansowe i zamknięcie roku obrotowego w spółkach prawa polskiego. Aspekty prawne i księgowe.
Sprawozdanie finansowe i zamkn...
2019-11-19, - ul. Rzeźnicza 32-33, Wrocław

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Sprawozdanie finansowe i zamknięcie roku obrotowego w spółkach prawa polskiego. Aspekty prawne i księgowe przygotowanym przez Kancelarię BSO Prawo & Podatki. 
Krzysztof Bramorski oraz Wojciech Skowyrko przedstawią procedury oraz obowiązki, jakie spoczywają na kadrze zarządzającej spółek prawa polskiego w związku z zakończeniem roku obrotowego. Omówione i poddane analizie zostaną elementy sprawozdania finansowego, co w znaczący sposób wpłynie na jakość podejmowanych decyzji biznesowych. Wiedza przekazana w części prawnej pozwoli uniknąć błędów popełnianych często przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego przez organy spółki, jak również odpowiedzialności karno-skarbowej i cywilnoprawnej za niedopełnienie obowiązków. Udział w szkoleniu nie wymaga specjalistycznej wiedzy rachunkowej ani prawnej. Ze względu na charakter szkolenia nie mogą uczestniczyć w nim przedstawiciele firm doradczych i księgowych.

Termin: 19.11.2019
Miejsce: BSO Prawo & Podatki, ul. Rzeźnicza 32-33, II p.
Koszt: 450,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: https://bso-group.com/zamkniecie-roku-obrotowego/

2019-11-19
ul. Rzeźnicza 32-33, Wrocław
Auditor Wew. Systemu Zarządzania BHP (ISO 45001)
Auditor Wew. Systemu Zarządzania BHP (ISO 45001)
Auditor Wew. Systemu Zarządzan...
2019-11-04, - Wrocław

Terminy szkolenia:
04-05.11.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów w przedsiębiorstwie. Uzyskanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych w celu oceny zgodności z wymaganiami i skuteczności systemu zarządzania BHP.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą ISO 45001, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem perspektywicznych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO 45001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 790,00 zł/ os. netto + 23% VAT (971,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. System Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami normy ISO 45001

  • Elementy Systemu Zarządzania BHP według normy ISO 45001

  • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO 45001

 3. Audity – informacje ogólne

  • Cele auditu

  • Rodzaje auditów

 4. Planowanie i przygotowanie auditu

  • Kryteria i zakres auditu

  • Dobór zespołu auditorów

  • Podejście procesowe do auditów wewnętrznych

  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

  • Ćwiczenia praktyczne

 5. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  • Techniki audytowania

  • Obiektywne dowody

  • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania

  • Ćwiczenia praktyczne

 6. Dokumentowanie wyników auditu

  • Umiejętne formułowanie niezgodności

  • Dokumentowanie niezgodności

  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

  • Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu

  • Ćwiczenia praktyczne

 7. Skuteczne działania poauditowe

  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących

  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności

  • Definiowanie działań korygujących

  • Ocena skuteczności działań

  • Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia

  • Ćwiczenia praktyczne

 8. Dyskusja, podsumowanie

 9. Egzamin końcowy

2019-11-04
Wrocław
Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania
Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania
Manager (Pełnomocnik) ds. Syst...
2019-10-30, - Wrocław

Terminy szkolenia:
30-31.10.2019 r.
19-20.12.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z planowaniem Systemów Zarządzania w organizacji (niezależnie od rodzaju systemu). Uczestnicy szkolenia poznają zasady wdrażania, utrzymywania, nadzorowania, doskonalenia systemów zarządzania w Organizacji i roli Managera (Pełnomocnika) w tych procesach niezależnie od tego co jest przedmiotem systemu: jakość, BHP, zarządzanie środowiskowe, bezpieczeństwo informacji, ciągłość działania i inne (w szczególności systemy zintegrowane).

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Manager'ów (Pełnomocników), a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Managera (Pełnomocnika) Systemów Zarządzania.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 890,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1094,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikat Managera w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Idea i podstawy Systemów Zarządzania

  • Podstawy systemów zarządzania i filary ich skuteczności

  • Rodzaje systemów zarządzania oraz ich podstawy

 3. Planowanie Systemu Zarządzania

  • Manager (Pełnomocnik) ds. SZ oraz jego rola w systemie

  • Określenie kontekstu organizacji

  • Zakres Systemu Zarządzania

  • Podejście procesowe

  • Podejście odnoszące się do ryzyka i szans

  • Polityka i cele

  • Dokumentacja systemu zarządzania

  • Struktura wymagań norm dotyczących systemów

   • cechy charakterystyczne najpopularniejszych systemów zarządzania

 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania

  • Wdrażanie: ewolucja czy rewolucja?

  • Zarządzanie informacją

  • Świadomość pracowników Organizacji

 5. Weryfikacja Systemu Zarządzania

  • Audity wewnętrzne

  • Przegląd systemu przez kierownictwo sposobem oceny skuteczności systemu zarządzania

  • Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników systemu

  • Audity zewnętrzne

 6. Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania

  • Postępowanie z niezgodnościami – idea działań korygujących

  • Zarządzanie zmianami

  • Doskonalenie systemów zarządzania

 7. Dyskusja, podsumowanie

 8. Egzamin końcowy

2019-10-30
Wrocław
Zastosowanie wymagań międzynarodowych norm ISO do wdrożenia skutecznego systemu ochrony danych osobowych
Zastosowanie wymagań międzynarodowych norm ISO do wdrożenia skutecznego systemu ochrony danych osobowych
Zastosowanie wymagań międzynar...
2019-11-14, - Wrocław

Terminy szkolenia:
14.11.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z możliwymi, dostępnymi w obszarze normalizacji międzynarodowej, rozwiązaniami oraz narzędziami do wykorzystania przy wdrażaniu regulacji systemu ochrony danych osobowych zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia RODO.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą uzyskać informację odnośnie możliwych do zastosowania zabezpieczeń wynikających z norm ISO z serii ISO 27000 w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz sposobów ich implementacji w ramach systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 1 dzień; 9:00-17:00 (8 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 500,00 zł/ os. netto + 23% VAT (615,00 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie – normy dotyczące bezpieczeństwa informacji

 2. Wymagania ISO 27001 do wdrożenia skutecznego systemu ochrony danych osobowych

 3. Ocena ryzyka bezpieczeństwa informacji zgodna z ISO/ IEC 27005

 4. Norma ISO 27002 – zabezpieczenia i cele ich stosowania

 5. Weryfikacja skuteczności systemu i zabezpieczeń

 6. Zarządzanie zdarzeniami i incydentami

 7. Działania korygujące oraz aktualizacje systemu ochrony danych

 8. Podsumowanie

2019-11-14
Wrocław
Podejście odnoszące się do ryzyka i szans zgodne z wymaganiami ISO 9001:2015
Podejście odnoszące się do ryzyka i szans zgodne z wymaganiami ISO 9001:2015
Podejście odnoszące się do ryz...
2019-11-18, - Wrocław

Terminy szkolenia:
18.11.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapewnienie odpowiedniej wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia do wdrożenia w swoich firmach podejścia odnoszącego się do ryzyka i szans a tym samym do zapewnienia zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami ISO 9001:2015. Szczegółowa analiza wymagań dotyczących ryzyka i szans oraz przedstawienie możliwych, praktycznych rozwiązań w celu ich spełnienia. Zapewnienie możliwości dostosowania funkcjonujących systemów zarządzania jakością do wymagań nowego wydania normy ISO 9001 z 2015 r.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Osoby pełniące obecnie obowiązki Managerów (Pełnomocników) ds. Systemów Zarządzania Jakością stojące przed wyzwaniem dostosowania systemu do wymagań nowego wydania normy ISO 9001:2015 Osoby oddelegowane do obowiązków związanych z planowaniem i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015. Wszyscy zainteresowani tematyką zarządzania ryzykiem w odniesieniu do jakości w ramach procesów określonych w Systemie Zarządzania Jakością oraz całego systemu.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 1 dzień; 9:00-17:00 (8 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 450,00 zł/ os. netto + 23% VAT (553,50 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Wymagania normy ISO 9001:2015 w zakresie ryzyka i szans

 3. Podejście odnoszące się do ryzyka i szans jako determinanta skuteczności Systemu Zarządzania Jakością

 4. Określenie kontekstu organizacji – podstawa do analizy zagrożeń i możliwości

 5. Metody spełnienia wymagań w zakresie ryzyka i szans

  • Zagrożenia w poszczególnych procesach i ich analiza

  • Analiza SWOT

  • Szacowanie ryzyka jako pierwszy z etapów procesu zarządzania ryzykiem

 6. Definiowanie działań odnoszących się do ryzyka i szans w zakresie poszczególnych metodyk

 7. Uwzględnienie działań wynikających z określonego ryzyka i szans w Systemie Zarządzania Jakością

 8. Monitorowanie i aktualizacje informacji o ryzyku i szansach

 9. Ćwiczenia praktyczne

 10. Dyskusja, podsumowanie

2019-11-18
Wrocław
Manager ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (ISO 37001)
Manager ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (ISO 37001)
Manager ds. Systemu Zarządzani...
2019-11-18, - Wrocław

Terminy szkolenia:
18-19.11.2019 r.

Cel szkolenia:
Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji Managera ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (AbMS) zgodnego z ISO 37001 na etapach jego planowania, wdrażania, monitorowania i weryfikacji oraz doskonalenia. Zapoznanie z wymaganiami jakie muszą być spełnione w celu zapewnienia i utrzymywania odpowiedniego poziomu skuteczności systemu Zarządzania Antykorupcyjnego. Zapoznanie z możliwościami integrowania przedmiotowego Systemu z innymi systemami zarządzania, zgodnymi z wymaganiami międzynarodowych norm.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Kandydaci na Managerów ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego, którym powierzono lub mają zostać powierzone zadania, odpowiedzialności i uprawnienia związane z Systemem Zarządzania Antykorupcyjnego na poszczególnych etapach jego cyklu życia: jego planowania, wdrażania, stosowania i utrzymywania, monitorowania i weryfikacji oraz ciągłego doskonalenia. Obecni Managerowie odpowiedzialni za system Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami BS 10500:2011, którzy dostosowują system do wymagań międzynarodowego standardu ISO 37001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Managera w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Idea i podstawy Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (AbMS)

  1. Geneza Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z ISO 37001

  2. Terminy i definicje

  3. Regulacje prawne dotyczące korupcji i zapobieganiu korupcji

  4. Zarządzanie Antykorupcyjne w ujęciu cyklu PDCA

  5. Struktura wymagań normy ISO 37001

 3. Planowanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  1. Określenie kontekstu organizacji oraz zakresu AbMS

  2. Ocena ryzyka – podstawa skutecznego systemu

  3. Odpowiedzialność kierownictwa

  4. Definiowanie odpowiedzialności i uprawnień w systemie

  5. Polityka przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

  6. Określenie celów systemowych oraz planu ich realizacji

  7. Określenie działań odnoszących się do ryzyka i szans oraz ich uwzględnienie w regulacjach systemowych

  8. Zapewnienie zasobów oraz wsparcia

  9. Opracowanie regulacji systemowych – dokumentacja AbMS

  10. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w ramach AbMS

  11. Integracja z innymi systemami zarządzania

  12. Ćwiczenia praktyczne

 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  1. Rola Managera ds. AbMS na etapie wdrażania Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  2. Wdrażanie zabezpieczeń oraz regulacji systemowych czyli zarządzanie zmianą

  3. Zarządzanie informacją

  4. Świadomość pracowników oraz współpracowników

  5. Ćwiczenia praktyczne

 5. Monitorowanie i weryfikacja Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  1. Rola Managera ds. AbMS na etapie monitorowania i weryfikacji Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  2. Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena uzyskiwanych wyników zgodności i skuteczności systemu

  3. Audity wewnętrzne

  4. Przegląd zarządzania przez kierownictwo

  5. Ćwiczenia praktyczne

 6. Doskonalenie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  1. Reakcja na incydenty

  2. Działania korekcyjne i korygujące

  3. Aktualizacja regulacji systemowych – zarządzanie zmianą

  4. Ćwiczenia praktyczne

 7. Proces certyfikacji

 8. Dyskusja, podsumowanie

 9. Egzamin końcowy


2019-11-18
Wrocław
Auditor Wew. Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Auditor Wew. Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Auditor Wew. Systemu Zarządzan...
2019-11-07, - Wrocław

Terminy szkolenia:
07-08.11.2019 r.

Cel szkolenia: 
Przygotowanie do planowania, prowadzenia i dokumentowania skutecznych auditów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 w organizacji. Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzania auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Auditorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania środowiskowego. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO 14001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 790,00 zł/ os. netto + 23% VAT (971,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Omówienie systemu zarządzania środowiskowego

  • Struktura normy ISO 14001

  • Definicje

  • Podejście procesowe i podejście odnoszące się do ryzyka i szans

  • Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego

  • Planowanie, monitorowanie i doskonalenie systemu

  • Ćwiczenia praktyczne

 3. Ustawodawstwo dotyczące ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej

 4. Audity – informacje ogólne

  • Cele auditu

  • Rodzaje auditów

 5. Planowanie i przygotowanie auditu

  • Kryteria i zakres auditu

  • Dobór zespołu auditorów

  • uwzględnienie w ramach auditów podejścia procesowego i podejścia odnoszącego się do ryzyka i szans

  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

  • Ćwiczenia praktyczne

 6. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  • Techniki audytowania

  • Obiektywne dowody

  • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania

  • Ćwiczenia praktyczne

 7. Dokumentowanie wyników auditu

  • Umiejętne formułowanie niezgodności

  • Dokumentowanie niezgodności

  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

  • Podsumowanie wyników auditu – Raport z auditu

  • Ćwiczenia praktyczne

 8. Skuteczne działania poauditowe

  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących

  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności

  • Definiowanie działań korygujących

  • Ocena skuteczności działań

  • Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia

  • Ćwiczenia praktyczne

 9. Dyskusja, podsumowanie

 10. Egzamin końcowy

2019-11-07
Wrocław
Audytor Wew. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001
Audytor Wew. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001
Audytor Wew. Systemu Zarządzan...
2019-11-06, - Wrocław

Terminy szkolenia:
06-07.11.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia audytów oraz przygotowanie przyszłych audytorów wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia audytów w przedsiębiorstwie. Zapewnienie niezbędnych kompetencji do realizowania przez organizację audytów wewnętrznych w celu samooceny zgodności z wymaganiami i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO 27001.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Audytorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego ISO/ IEC 27001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 790,00 zł/ os. netto + 23% VAT (971,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Audytora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami normy ISO/ IEC 27001

  • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO/ IEC 27001 oraz zastosowań wytycznych nomy ISO/ IEC 27002

 3. Audyt – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

  • Cele audytu

  • Rodzaje audytów

  • Planowanie i przygotowanie audytu

   • kryteria i zakres audytu

   • istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

   • ćwiczenia praktyczne

  • Przeprowadzenie audytu – zasady prowadzenia badania na miejscu

   • obiektywne dowody

   • określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania

   • ćwiczenia praktyczne

  • Dokumentowanie wyników audytu

   • umiejętne formułowanie niezgodności

   • dokumentowanie niezgodności

   • wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

   • podsumowanie wyników audytu – Raport z audytu

   • ćwiczenia praktyczne

  • Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze

   • odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących/ zapobiegawczych będących wynikiem audytu wewnętrznego

   • istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych przyczyn niezgodności

   • definiowanie działań korygujących i/ lub zapobiegawczych

   • ocena skuteczności działań

   • ćwiczenia praktyczne

 4. Dyskusja, podsumowanie

 5. Egzamin końcowy

2019-11-06
Wrocław
Auditor Wew. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego, BHP
Auditor Wew. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego, BHP
Auditor Wew. Zintegrowanego Sy...
2019-11-27, - Wrocław

Terminy szkolenia:
27-29.11.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001). Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów zintegrowanego systemu w przedsiębiorstwie. Uzyskanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych w celu oceny zgodności z wymaganiami i skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Auditorów Wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Szkolenie dedykowane dla do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem kompetencji zawodowych w zakresie systemów zarządzania. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 3 dni; 9:00-17:00 (24 godziny zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego i BHP

  • Idea i zasady Zintegrowanego Systemu Zarządzania

  • Elementy Systemu Zarządzania Jakością – wymagania normy ISO 9001

  • Elementy Systemu Zarządzania Środowiskowego – wymagania normy ISO 14001

  • Elementy Systemu Zarządzania BHP – wymagania normy ISO 45001

  • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań norm których wymagania stanowią podstawę Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 3. Audity – informacje ogólne

  • Cele auditu

  • Rodzaje auditów

 4. Planowanie i przygotowanie auditu

  • Kryteria i zakres auditu

  • Dobór zespołu auditorów

  • Podejście procesowe i podejście odnoszące się do ryzyka

  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

  • Ćwiczenia praktyczne

 5. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  • Techniki audytowania

  • Obiektywne dowody

  • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania

  • Ćwiczenia praktyczne

 6. Dokumentowanie wyników auditu

  • Umiejętne formułowanie niezgodności

  • Dokumentowanie niezgodności

  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

  • Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu

  • Ćwiczenia praktyczne

 7. Skuteczne działania poauditowe

  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących

  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności

  • Definiowanie działań korygujących

  • Ocena skuteczności działań

  • Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia

  • Ćwiczenia praktyczne

 8. Dyskusja, podsumowanie

 9. Egzamin końcowy

2019-11-27
Wrocław
Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
Manager (Pełnomocnik) ds. Syst...
2019-10-28, - Wrocław

Terminy szkolenia:
28-29.10.2019 r.
02-03.12.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z planowaniem Systemu Zarządzania Jakością w organizacji, jak również z zasadami jego wdrażania i roli, jaką pełni Manager (Pełnomocnik) ds. SZJ w procesie. Uczestnicy szkolenia poznają efektywne metody doskonalenia Systemu Jakości, jak również skuteczne metody nadzoru nad Systemem w Organizacji.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Manager'ów (Pełnomocników), a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Managera (Pełnomocnika) Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 890,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1094,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikat Managera w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Idea i podstawy Systemu Zarządzania Jakością

  • System Zarządzania Jakością

  • Podstawy systemu zarządzania jakością i filary jego skuteczności

 3. Planowanie Systemu Zarządzania Jakością

  • Manager (Pełnomocnik) ds. SZJ oraz jego rola w systemie

  • Określenie kontekstu organizacji

  • Zakres Systemu Zarządzania Jakością

  • Procesy i ich wzajemne zależności 

  • Podejście odnoszące się do ryzyka i szans

  • Polityka Jakości i cele jakości

  • Dokumentacja systemu zarządzania jakością 

  • Wymagania normy ISO 9001

 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością

  • Wprowadzanie zmian w Organizacji wynikających z regulacji Systemu Zarządzania Jakością

  • Zarządzanie informacją

  • Świadomość projakościowa pracowników Organizacji

 5. Weryfikacja Systemu Zarządzania Jakością

  • Audity wewnętrzne

  • Przegląd systemu przez kierownictwo sposobem oceny skuteczności Systemu zarządzania Jakością

  • Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników

  • Audity zewnętrzne

 6. Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością

  • Postępowanie z niezgodnościami – idea działań korygujących

  • Zarządzanie zmianami

  • Doskonalenie systemu zarządzania 

 7. Dyskusja, podsumowanie

 8. Egzamin końcowy

2019-10-28
Wrocław
Audyt procesu zgodnie z VDA 6.3
Audyt procesu zgodnie z VDA 6.3
Audyt procesu zgodnie z VDA 6....
2019-11-20, - Wrocław

Terminy szkolenia:
20-22.11.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, zasadami planowania, metodologią realizacji i raportowania audytów procesu zgodnie z wytycznymi VDA 6.3, łącznie z podejściem opartym o ryzyko. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnego ze specyfikacją techniczną IATF 16949:2016 do efektywnego przeprowadzania audytów procesu w organizacji.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie jest skierowane do przyszłych Auditorów Wewnętrznych procesu, Auditorów Wewnętrznych systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami IATF 16949: 2016, Auditorów drugiej strony (osób audytujących dostawców), pracowników odpowiedzialnych za rozwój dostawców.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 3 dni; 9:00-17:00 (24 godziny zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 1350,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1660,50 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wymagania nowego wydania podręcznika VDA 6.3

 2. Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia

 3. Planowanie i auditu procesu

 4. Etapy auditu w podejściu procesowym

 5. Realizacja auditu procesu

 6. Zasady oceniania

 7. Korzystanie z katalogu pytań P2-P7, włącznie z analizą potencjału

 8. Wymagania Klienta oraz ich interpretacja

2019-11-20
Wrocław
Ocena ryzyka w systemie ochrony danych osobowych
Ocena ryzyka w systemie ochrony danych osobowych
Ocena ryzyka w systemie ochron...
2019-11-15, - Wrocław

Terminy szkolenia:
15.11.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z idea, zasadami i możliwymi metodami i narzędziami do zastosowania do przeprowadzenia oceny ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych w celu określenia poziomu tego ryzyka. Określenie poziomu ryzyka jest niezbędne w przypadku RODO do określenia wymagań, które mają zastosowanie do danej organizacji (wymagania, których zastosowanie jest uzależnione od poziomu ryzyka).

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie przeprowadzania i dokumentowania wyników oceny ryzyka w bezpieczeństwie danych osobowych.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 1 dzień; 9:00-16:00 (7 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 500,00 zł/ os. netto + 23% VAT (615,00 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Możliwe do zastosowanie metody oceny ryzyka

 3. Identyfikacja i analiza ryzyka

 4. Ocena ryzyka jako podstawa do określenia systemu ochrony danych osobowych

 5. Strategie i plan postępowania z ryzykiem

 6. Wdrażanie zabezpieczeń

 7. Ocena skuteczności i utrzymywanie zabezpieczeń 

 8. Podsumowanie

2019-11-15
Wrocław
Auditowanie Systemów Zarządzania (ISO 19011)
Auditowanie Systemów Zarządzania (ISO 19011)
Auditowanie Systemów Zarządzan...
2019-10-28, - Wrocław

Terminy szkolenia:
28.10.2019 r.
13.11.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych systemów zarządzania. Przygotowanie lub udoskonalenie umiejętności Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów w przedsiębiorstwie. Szkolenie jest ukierunkowane na zdobycie ogólnych umiejętności auditowania niezależnie od rodzaju systemu zarządzania.

Do kogo skierowane jest szkolenie: 
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych pragnących zdobyć oraz auditorów wewnętrznych pragnących doskonalić już posiadane umiejętności w zakresie auditowania w oparciu o wytyczne i wymagania normy ISO 19011. Przeznaczone jest dla osób ukierunkowanych na poznanie praktycznych aspektów przeprowadzania auditów wewnętrznych.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 1 dzień; 9:00-17:00 (8 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 450,00 zł/ os. netto + 23% VAT (553,50 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie

 2. Audity – informacje ogólne

  • Cele auditu

  • Rodzaje auditów

 3. Planowanie i przygotowanie auditu

  • Kryteria i zakres auditu

  • Dobór zespołu auditorów

  • Uwzględnienie w ramach auditu podejścia procesowego i podejścia odnoszącego się do ryzyka i szans 

  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

  • Ćwiczenia praktyczne

 4. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  • Spotkanie otwierające

  • Techniki audytowania

  • Dowody z auditu i ich obiektywna ocena

  • Umiejętność identyfikowania niezgodności i określania ich wagi

  • Spotkanie zamykające

 5. Dokumentowanie wyników auditu

  • Umiejętne dokumentowanie niezgodności

  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

  • Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu

  • Ćwiczenia praktyczne

 6. Skuteczne działania poauditowe

  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących

  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności

  • Definiowanie działań korygujących

  • Ocena skuteczności działań

  • Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia

  • Ćwiczenia praktyczne

 7. Dyskusja, podsumowanie

 8. Egzamin końcowy

2019-10-28
Wrocław
Ochrona danych osobowych – praktyczne podejście zgodne z RODO
Ochrona danych osobowych – praktyczne podejście zgodne z RODO
Ochrona danych osobowych – pra...
2019-11-29, - Wrocław

Terminy szkolenia:
29.11.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z podstawowymi obowiązkami wynikającymi z wymagań Rozporządzenia RODO oraz pozostałych mających zastosowanie przepisów prawa.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Przedstawiciele kadry kierowniczej i stanowisk administracyjnych, którzy w ramach swoich obowiązków lub obowiązków podległych sobie działów przetwarzają dane osobowe (niezależnie od kategorii osób, których dane są przetwarzane). Szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą uzyskać informacje odnośnie zadań, obowiązków i odpowiedzialności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 1 dzień; 9:00-16:00 (7 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 490,00 zł/ os. netto + 23% VAT (602,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wstęp,

 2. Aktualne przepisy dotyczące danych osobowych,

 3. Podstawowe wymagania RODO dotyczące danych osobowych w tym:

  • Zasady przetwarzania danych osobowych

  • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  • Powierzenie przetwarzania danych osobowych

  • Obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarzamy

  • Ocena ryzyka jako podstawa systemu ochrony danych osobowych

  • Zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania, tzw. privacy by design,
   jak i eksploatacji, tzw. privacy by default

  • Nowe prawa osób dotyczące przetwarzania ich danych osobowych i reagowanie na żądania osób, których dane przetwarzamy

  • Zarządzanie incydentami czyli obowiązki w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych

 4. Nowe obowiązki Administratora Danych

 5. Konsekwencje nieprzestrzegania wymagań RODO

 6. Dyskusja i podsumowanie

2019-11-29
Wrocław
IOD – rola i zadania w myśl Rozporządzenia RODO
IOD – rola i zadania w myśl Rozporządzenia RODO
IOD – rola i zadania w myśl Ro...
2019-10-24, - Wrocław

Terminy szkolenia:
24-25.10.2019 r.
09-10.12.2019 r.

Korzyści ze szkolenia: 

 1. Pozyskanie wiedzy w zakresie zadań i kompetencji Inspektora Danych Osobowych

 2. Nabycie umiejętności skutecznej weryfikacji stosowania regulacji w zakresie przetwarzania danych osobowych przez organizacje

 3. Pozyskanie wiedzy w zakresie stosowanych zabezpieczeń danych osobowych oraz kompetencji UODO, jako organu nadzorczego

 4. Uzyskanie wiedzy w zakresie właściwego działania organizacji zgodnie z RODO i wykorzystania jej w praktyce m.in.:

  • w przeprowadzeniu analizy i oceny ryzyka

  • w określeniu sposobów i środków odnoszących się do ryzyka

  • w opracowaniu polityki bezpieczeństwa oraz polityk operacyjnych

  • przy rozwiązywaniu podstawowych zadań i problemów związanych z planowaniem w tym przygotowaniem dokumentacji, wdrażaniem i nadzorowaniem systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu: 

 1. Być może twoja Organizacja będzie musiała obligatoryjnie powołać Inspektora Ochrony Danych

 2. Dowiesz się jakie wymagania Rozporządzenia RODO dotyczą twojej organizacji, a które nie mają do niej zastosowania

 3. Poznasz metodę oceny ryzyka, której wyniki są podstawą do zaplanowania odpowiedniej jakości sposobów i środków bezpieczeństwa

 4. Dowiesz się jak zapewnić aby twoja organizacja wdrożyła system ochrony danych osobowych zgodny z wymaganiami Rozporządzenia RODO

 5. Nie przestrzeganie właściwych zasad bezpieczeństwa danych osobowych może skutkować konsekwencjami prawnymi, karami finansowymi nawet do 20 mln. Euro, a także utratą wizerunku i zaufania

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 890,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1094,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wstęp

 2. Rola i zadania Inspektora Danych Osobowych

 3. Jak uzyskać i jakie kwalifikacje powinien posiadać Inspektor Danych Osobowych

 4. Identyfikacja i ocena zgodności organizacji z przepisami prawa w zakresie danych osobowych

 5. Ogólne i specyficzne wymagania rozporządzenia RODO

 6. Inne mające zastosowanie przepisy prawa

 7. Identyfikacja i ocena ryzyka jako podstawa do określenia sposób i środków bezpieczeństwa

 8. Dokumentacja systemu ochrony danych osobowych

 9. Zabezpieczenia w systemie ochrony danych osobowych – ich wdrażanie, utrzymywanie i ocena skuteczności

 10. Konsekwencje nie stosowania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych

 11. Dyskusja i podsumowanie

2019-10-24
Wrocław
Warsztaty pn. „Mocne strony lidera"
Warsztaty pn. „Mocne strony lidera"
Warsztaty pn. „Mocne strony li...
2019-11-07, 09:00 - Centrum Biznesowo Konferencyjne ZIG

Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy zaprasza na płatne warsztaty pn. „Mocne strony lidera". Wydarzenie skierowane jest do osób z co najmniej 3-letnim stażem managerskim.
Warsztaty odbędą się w dniu 7 listopada 2019 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 w Centrum Biznesowo Konferencyjnym Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 (Budynek NBP) we Wrocławiu.
Warsztaty przeprowadzi Pani Beata Piasny - właścicielka Agencji Wizerunku i Rozwoju CAMBIAR, praktyk biznesu i przedsiębiorca. Certyfikowany trener FRIS®, Certyfikowany Coach ACC ICF.

Więcej informacji w poniższych załącznikach:
Program wydarzenia
Karta zgłoszeniowa

Ilość miejsc ograniczona. Wypełnij i wyślij swoją kartę zgłoszeniową do 24 października 2019 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Ewą Winnicką-Mikietką, e-mail: e.winnicka@zig.pl, tel. 508028057.

Warsztaty pn. „Mocne strony lidera"

2019-11-07 09:00
Centrum Biznesowo Konferencyjne ZIG
Warsztaty pn. „Zarządzanie talentami - Jak dobierać ludzi do swojej organizacji i zespołu w oparciu o talenty wg GALLUPA"
Warsztaty pn. „Zarządzanie talentami - Jak dobierać ludzi do swojej organizacji i zespołu w oparciu o talenty wg GALLUPA"
Warsztaty pn. „Zarządzanie tal...
2019-11-22, 09:00 - Centrum Biznesowo Konferencyjne ZIG

Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy zaprasza na 2-dniowe płatne warsztaty pn. „Zarządzanie talentami - Jak dobierać ludzi do swojej organizacji i zespołu w oparciu o talenty wg GALLUPA". Wydarzenie skierowane jest do osób z co najmniej 3-letnim stażem managerskim.
Warsztaty odbędą się w dniach 22-23 listopada 2019 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 w Centrum Biznesowo Konferencyjnym Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 (Budynek NBP) we Wrocławiu.
Warsztaty przeprowadzi Pani Beata Piasny - właścicielka Agencji Wizerunku i Rozwoju CAMBIAR, praktyk biznesu i przedsiębiorca. Certyfikowany trener FRIS®, Certyfikowany Coach ACC ICF.

Więcej informacji w poniższych załącznikach:
Program wydarzenia
Karta zgłoszeniowa

Ilość miejsc ograniczona. Wypełnij i wyślij swoją kartę zgłoszeniową do 8 listopada 2019 roku.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Ewą Winnicką-Mikietką, e-mail: e.winnicka@zig.pl, tel. 508028057.

Warsztaty pn. „Zarządzanie talentami - Jak dobierać ludzi do swojej organizacji i zespołu w oparciu o talenty wg GALLUPA"

2019-11-22 09:00
Centrum Biznesowo Konferencyjne ZIG
Warsztaty pn. „Zarządzanie talentami - Jak dobierać ludzi do swojej organizacji i zespołu w oparciu o talenty wg GALLUPA"
Warsztaty pn. „Zarządzanie talentami - Jak dobierać ludzi do swojej organizacji i zespołu w oparciu o talenty wg GALLUPA"
Warsztaty pn. „Zarządzanie tal...
2019-10-25, 09:00 - Centrum Biznesowo Konferencyjne ZIG

Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy zaprasza na 2-dniowe płatne warsztaty pn. „Zarządzanie talentami - Jak dobierać ludzi do swojej organizacji i zespołu w oparciu o talenty wg GALLUPA". Wydarzenie skierowane jest do osób z co najmniej 3-letnim stażem managerskim.
Warsztaty odbędą się w dniach 25-26 paźdzernika 2019 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 w Centrum Biznesowo Konferencyjnym Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 (Budynek NBP) we Wrocławiu.
Warsztaty przeprowadzi Pani Beata Piasny - właścicielka Agencji Wizerunku i Rozwoju CAMBIAR, praktyk biznesu i przedsiębiorca. Certyfikowany trener FRIS®, Certyfikowany Coach ACC ICF.

Więcej informacji w poniższych załącznikach:
Program wydarzenia
Karta zgłoszeniowa

Ilość miejsc ograniczona. Wypełnij i wyślij swoją kartę zgłoszeniową do 11 października 2019 roku.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Ewą Winnicką-Mikietką, e-mail: e.winnicka@zig.pl, tel. 508028057.

Warsztaty pn. „Zarządzanie talentami - Jak dobierać ludzi do swojej organizacji i zespołu w oparciu o talenty wg GALLUPA"

2019-10-25 09:00
Centrum Biznesowo Konferencyjne ZIG
MES dla Praktyków - MIDAS NFX, MIDAS MESHFREE oraz CAE LIMIT
MES dla Praktyków - MIDAS NFX, MIDAS MESHFREE oraz CAE LIMIT
MES dla Praktyków - MIDAS NFX,...
2019-11-05, - Hotel CAMPANILE, ul. Ślężna 26

Zapraszamy na konferencję - MES dla Praktyków - MIDAS NFX, MIDAS MESHFREE oraz CAE LIMIT.

Data: 5-6 listopada 2019 r.
Miejsce: Hotel CAMPANILE – ul. Ślężna 26, 53-302 Wrocław
Rejestracja: http://bit.ly/2MMarWg
Kontakt: tel: +48 71 305 07 58
e-mail: ziarkowski@komes.pl lub kluza@komes.pl

AGENDA:

MES dla Praktyków - MIDAS NFX, MIDAS MESHFREE oraz CAE LIMIT

2019-11-05
Hotel CAMPANILE, ul. Ślężna 26
Uszczelnianie systemu podatkowego – zmiany w ordynacji podatkowej i innych ustawach podatkowych 2019-2020
Uszczelnianie systemu podatkowego – zmiany w ordynacji podatkowej i innych ustawach podatkowych 2019-2020
Uszczelnianie systemu podatkow...
2019-11-13, 10:00 - Centrum Biznesowo Konferencyjne ZIG

W imieniu Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.k oraz Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie pt.: " Uszczelnianie systemu podatkowego – zmiany w ordynacji podatkowej i innych ustawach podatkowych 2019-2020".

Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Jak nie dać się wciągnąć w karuzelę podatkowa?
 2. Rewolucyjne zmiany w klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Na co należy zwrócić szczególną uwagę.
 3. Szczególne klauzule uszczelniające prawo podatkowe,
 4. Raportowanie schematów podatkowych (MDR),
 5. Czy warto występować o wydanie indywidualnej  interpretacji ?

Praktyka odmów wydawania interpretacji indywidualnej.

 1. Recharakteryzacja transakcji miedzy podmiotami powiązanymi -nowe uprawnienie organów podatkowych

Szkolenie prowadzi:
mec. Piotr Szalbierz – radca prawny ,doradca podatkowy Partner w Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Spółka Komandytowa.Specjalizuje się w podatkach dochodowych, reorganizacji aktywów, planowaniu podatkowym oraz restrukturyzacji organizacyjnej i sukcesji podatkowej. Odpowiada za przygotowanie opinii dla klientów w zakresie restrukturyzacji, sukcesji i planowania podatkowego. Opiniuje projekty i nadzoruje pracę zespołu w MG Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.k. Specjalista z dziedziny podatków dochodowych, restrukturyzacji i sukcesji biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie współpracy i doradztwa dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i dla spółek w zakresie zmian organizacyjnych i reorganizacji aktywów z uwzględnieniem planowania podatkowego.

Data: 13 listopada 2019 r.
Godzina: 10:00 - 13:00
Miejsce: Centrum Biznesowo Konferencyjne ZIG, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław
Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: dbartczak@marianskigroup.pl

Formularz zgłoszeniowy.pdf 

Uszczelnianie systemu podatkowego – zmiany w ordynacji podatkowej i innych ustawach podatkowych 2019-2020

2019-11-13 10:00
Centrum Biznesowo Konferencyjne ZIG

Zaproponuj wydarzenie