Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Pieniądze dla kreatywnych

Prawie 3 tysiące firm z branż takich jak design, sztuka filmowa czy dynamicznie rozwijająca się w Polsce branża gier komputerowych, teraz może łatwiej pozyskać kredyt. Jest to realne dzięki uruchomionym przez BGK gwarancjom z programu Kreatywna Europa.

Gwarancje w programie Kreatywna Europa skierowane są do polskich firm działających w sektorach kultury i kreatywnych, które ze względu na specyfikę działalności i brak wymaganych przez banki zabezpieczeń miały dotychczas trudności z dostępem do finansowania. Kredyty z gwarancją Kreatywna Europa dostępne są już w Alior Banku i Bankach Spółdzielczych SGB. Instrument będzie dostępny w bankach kredytujących, które podpiszą umowę o współpracy z BGK.

- Chcemy, żeby nasz nowy produkt pełnił tę samą funkcję w świecie kreatywnym, co gwarancje de minimis w świecie przedsiębiorców – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.- Wspólnie z innymi bankami pracujemy nad tym, aby ten program stanowił realne wsparcie dla świata kultury i kreatywnego.  

 Gwarancje mogą zabezpieczyć do 80 proc. kwoty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, a prowizja za udzielenie gwarancji wynosi jedynie 0,25 proc. w skali roku od kwoty gwarancji. Program ten ma zachęcić banki kredytujące do znacznego zwiększenia akcji kredytowej dla MŚP działających w sektorach kultury i kreatywnym.

- Gwarancje ułatwią mikro, małym i średnim firmom z sektorów kreatywnych i kultury dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania - Mateusz Olszak, dyrektor Biura Rozwoju i Sprzedaży w Departamencie Gwarancji i Poręczeń BGK. - Szacujemy, że w pierwszych trzech latach z gwarancji skorzysta około 3 tys. polskich firm. Ważne jest to, że procedura uzyskania gwarancji jest niezwykle prosta. Wniosek o gwarancję przedsiębiorca składa razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym, który zawarł z BGK umowę o współpracę.

Wdrażanie omawianych gwarancji na polskim rynku przez BGK możliwe jest dzięki regwarancji, która została udzielona przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w programie Kreatywna Europa oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Proces wdrażania gwarancji BGK z programu Kreatywna Europa wspierany jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, który jest partnerem merytorycznym tego projektu oraz Creative Europe Desk Polska – biura reprezentującego program Kreatywna Europa w Polsce.

Dotąd potencjał sektorów kultury i kreatywnego nie był w pełni wykorzystywany z uwagi na niewielkie możliwości finansowania kredytem bankowym. Kredyty uruchomione dzięki gwarancjom z programu Kreatywna Europa pozwolą maksymalnie wykorzystać zasoby rozwijających się dziedzin takich, jak sektor audiowizualny czy gry komputerowe i video. Sektory kultury i kreatywne to ponad 7 mln miejsc pracy w UE i 4,2 proc. unijnego PKB.

Łączna wartość dostępnego finansowania wyniesie nawet 525 mln zł w ciągu trzech najbliższych lat.

Udostępnij >
T