Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Politechnika Wrocławska będzie współpracować z Volvo Polska

Prowadzenie i rozwój innowacyjnych projektów naukowych, utworzenie wspólnych programów kształcenia, organizacja praktyk zawodowych oraz realizacja rozpraw doktorskich i prac dyplomowych to tylko część obszarów, które obejmuje porozumienie zawarte właśnie między Politechniką Wrocławską a koncernem Volvo Polska.

Przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej i Volvo Polska zgodnie zadeklarowali chęć rozwijania dotychczasowej owocnej współpracy, zarówno w zakresie badań i projektów, jak i kształcenia młodej kadry naukowej. Z porozumienia mogą być zadowoleni studenci Politechniki, którzy od lat uznają Volvo za miejsce, w którym warto pracować.

- Współpraca Politechniki Wrocławskiej z firmą Volvo trwa praktycznie od momentu pojawienia się tego koncernu w naszym regionie – twierdzi prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej. – Prowadzimy wspólnie badania w zakresie produkcji nowoczesnych autobusów, jak i konstrukcji maszyn budowlanych. Studenci Politechniki Wrocławskiej cenią możliwość odbycia praktyk i staży w Volvo, a z przeprowadzonych ankiet wynika, że firma znajduje się w ścisłej czołówce miejsc, w których chcą pracować po zakończeniu nauki. Te działania pokazują, że jesteśmy dla siebie dobrymi partnerami i udanym przykładem łączenia nauki z biznesem. Liczę, że nasza umowa spowoduje nie tylko umocnienie dotychczasowej współpracy, ale też pozwoli na otwarcie kolejnych obszarów działań, jak np. stworzenie dedykowanych programów kształcenia. Jej zakres pozwoli stronom na realizację różnorodnych projektów otwierających perspektywy rozwoju i podnoszenia konkurencyjności.

- Volvo Polska jest obecne we Wrocławiu od 25 lat – mówi Ulf Magnusson, prezes Volvo Polska. - Od momentu rozpoczęcia naszej działalności w mieście, stawialiśmy na budowanie trwałych relacji z Politechniką Wrocławską, współdziałając m.in. przy rozwoju programów dydaktycznych, w tym praktyk i staży studenckich, realizując prace dyplomowe, prezentując nasze osiągnięcia technologiczne na wykładach i seminariach na uczelni, a także prowadząc współpracę naukową w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii. Współpraca z tak ważnym ośrodkiem akademickim, jakim jest Politechnika Wrocławska ma dla naszej firmy wielkie znaczenie. Podpisując umowę podkreślamy stabilny i długofalowy wymiar naszych relacji. Pragniemy kontynuować tę ważną współpracę, włączając się w kształcenie przyszłych kadr inżynierskich i zapewniając im odpowiednie przygotowanie do pracy zawodowej. Jestem przekonany, że wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy Volvo a Politechniką stworzy ciekawe perspektywy rozwoju zarówno dla studentów, kadry naukowej jak i naszej firmy, i będzie procentowała w przyszłości kolejnymi cennymi inicjatywami.

Udostępnij >
T