Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Prezes ZIG w Radzie ds. Przedsiębiorczości

Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Marek Pasztetnik, został powołany przez prezydenta Wrocławia do Rady ds. Przedsiębiorczości.

W środę, 24 kwietnia, prezydent Jacek Sutryk powołał nowych członków pięciu Wrocławskich Rad Społecznych w zakresie przedsiębiorczości, mobilności, polityki rowerowej, ekologii oraz sportu. Członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości został prezes Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Marek Pasztetnik, który będzie doradzał władzom Wrocławia, w jaki sposób wspierać lokalny biznes.

Kluczowym zadaniem Rady ds. Przedsiębiorczości jest wskazywanie możliwości budowania stabilnej gospodarki lokalnej, poprzez poszukiwanie instrumentów zachęcających przedsiębiorców do rozwoju i wspierających ich aktywność. To także kreowanie warunków do wykorzystania potencjału przemysłowego oraz naukowego stolicy Dolnego Śląska, a także zachęcanie do inwestycji, generujących nowe miejsca pracy.

Wrocławskie Rady Społeczne działają od kilku lat. Pełnią funkcję opiniodawczo-doradcze w zakresie określonych dziedzin. Skupiają przedstawicieli instytucji naukowych, badawczych, organizacji pozarządowych, parków przemysłowych, inkubatorów przedsiębiorczości, aktywistów, radnych miejskich oraz przedstawicieli władz miasta. Członkowie rady sprawują swoje funkcje społecznie. Ich kadencja trwa 5 lat.

Skład Rady ds. Przedsiębiorczości:
Marcin Urban – skarbnik miasta; przewodniczący rady,
Marzena Horak – wicedyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego; sekretarz rady,
Dobrosława Binkowska – przewodnicząca zarządu Rady Osiedla Oporów,
Ewa Carr de Avelon – przedstawiciel ABSL,
Małgorzata Dynowska – szef Inkubatorów Przedsiębiorczości WPT,
Andrzej Hrehorowicz – Uniwersytet Ekonomiczny,
Kartikey Johri – Konsul Honorowy Indii,
Ewa Kaucz – prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej,
Marcin Kowalski – prezes zarządu Human Partner,
Piotr Kubiński – Wydział Informatyki Politechniki Wrocławskiej,
Łukasz Lergetporer – współzałożyciel Follow Vision,
Łukasz Osiński – prezes Izby Gospodarczej Europy Środkowej,
Marek Pasztetnik – prezes Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy,
Maciej Potocki – prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego,
Marek Sadowski – przedstawiciel Kupców „Arena”,
Janina Woźna – dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego.

Udostępnij >
T