Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Selena – prawie dwukrotny wzrost zysku

Grupa Selena, producent i dystrybutor chemii budowlanej, w pierwszym półroczu 2019 roku zanotowała wzrost zysku netto rok do roku o 89,8% – do 20,72 mln zł.

Przychody spółki w pierwszych sześciu miesiącach tego roku wyniosły 617,16 mln zł i zwiększyły się o 6,3%, a EBIT wzrósł o 84,8 % – do 34,64 mln zł. Wynik ten to kontynuacja trendu z pierwszego kwartału, w którym spółka zanotowała wzrost zysku w stosunku do poprzedniego roku. Grupa Selena korzysta tym samym z efektów wzrostu organicznego, utrzymania dyscypliny kosztowej oraz wzrostu sprzedaży w segmencie produktów wysokomarżowych i niższych kosztów finansowych, w tym również z tytułu różnic kursowych.

Kolejny kwartał z rzędu spółka notuje wzrosty sprzedaży, a tym samym przychodów i zysków. Kontynuowane są wzrosty na większości kluczowych rynków zagranicznych, na których Grupa selena intensywnie działa. W pierwszym półroczu sprzedaż wzrosła m.in.: na Ukrainie, w Chinach, Kazachstanie, Rumunii, Hiszpanii, USA i Europie Centralnej. Utrzymanie przez całe półrocze wzrostu dynamiki sprzedaży jest wynikiem wzrostu organicznego oraz systematycznego wdrażania wysokiej jakości produktów autorstwa własnego działu R&D. Natomiast niskie koszty różnic kursowych wynikają z realizowania strategii finansowania w walutach lokalnych, co pozwala na zmniejszenie wahania kosztów finansowych.

- Blisko dwukrotny wzrost zysku potwierdza, że podejmujemy właściwe działania – uważa Krzysztof Domarecki, prezes zarządu Selena FM SA. - Efekty przynosi utrzymanie dyscypliny kosztowej, dobra koniunktura w budownictwie, a także wdrażanie innowacyjnych produktów – będących dziełem naszego R&D. W tym półroczu zakończyliśmy tu dużą inwestycję – otworzyliśmy nową siedzibę centrum badawczo-rozwojowego Selena Labs, które jest położone w Dzierżoniowie – w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Oprócz inwestycji infrastrukturalnych, cały czas skupiamy się na tym, aby wzmocnić już dobrze funkcjonujące zespoły o nowych menadżerów i specjalistów. Wzmacniamy również dywizje i marketing w skali Grupy Selena na świecie. Widzimy już pierwsze efekty tego typu aktywności, m.in. w naszych wynikach sprzedaży. Bezpośrednie spotkania z użytkownikami uzupełniamy też szeroko zakrojonymi akcjami digitalowo-marketingowymi. Rezultaty naszej pracy odzwierciedlają zadowalające wyniki za pierwsze półrocze, które są dobrym prognostykiem na kolejne kwartały tego roku - dodaje Krzysztof Domarecki.

Udostępnij >
T