Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Szkolenia

separator
Nazwa szkolenia
Data
Lokalizacja
Webinar: Omnichannel, czyli zrozumienie potrzeb klienta
Webinar: Omnichannel, czyli zrozumienie potrzeb klienta
Webinar: Omnichannel, czyli zr...
30 stycznia, 14:30 - Fly On The Cloud, ul. Rzeźnicza 32/33, 50-130 Wrocław

Już 30 stycznia odbędzie się kolejny webinar, organizowany przez Fly On The Cloud, pn. "Omnichannel, czyli zrozumienie potrzeb klienta". Jest on dedykowany wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat obsługi klienta oraz zadbać o Customer Experience.

Podczas webinaru poznasz odpowiedź na pytania takie jak:
✔ Czym jest strategia omnichannel?
✔ Jak rozwiązać współczesne problemy obsługi klienta?
✔ Jak platforma Zendesk wspiera wielokanałowość obsługi klienta?
✔ Jak doświadczenia związane z firmą wpływają na przyszłe decyzje zakupowe klienta?

Rejestracja: https://zendeskevent.flyonthecloud.com/webinar
Organizator: Fly On The Cloud

...
30 stycznia 14:30
Fly On The Cloud, ul. Rzeźnicza 32/33, 50-130 Wrocław
Szkolenie: Czas pracy kierowców 2020 r. - aktualny stan prawny
Szkolenie: Czas pracy kierowców 2020 r. - aktualny stan prawny
Szkolenie: Czas pracy kierowcó...
30 stycznia, - Wrocław
Program:
 • Źródła prawa pracy dotyczące czasu pracy kierowców.
 • Pojęcie czasu pracy z kodeksu pracy oraz z ustawy o czasie pracy kierowców - podobieństwa i różnice.
 • Definicje m. in. doby, tygodnia, kadry zarządzającej.
 • Norma a wymiar czasu pracy.
 • Sposób obliczania wymiaru czasu pracy.
 • Dni ustawowo wolne od pracy.
 • Pojęcia: wymiar, rozkład, okres rozliczeniowy, harmonogram czasu pracy.
 • Najczęściej planowane błędy przy planowaniu czasu pracy.
 • Okres rozliczeniowy – rodzaje oraz specyfika.
 • Odpoczynek dobowy i tygodniowy.
 • Obligatoryjne przerwy i odpoczynki.
 • Ustalenie systemu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego.
 • Rodzaje systemów czasu pracy z kodeksu pracy oraz z ustawy o czasie pracy kierowców.
 • Dyżur z kodeksu pracy a dyżur kierowcy. Pozostawanie w dyspozycji.
 • Szerszy aspekt dyżuru kierowcy – dyżur „zwykły” 100% oraz dyżur 50%.
 • Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy. Ewidencja czasu pracy.
 • Praca w godzinach nadliczbowych.
 • Praca w niedzielę i święta.
 • Praca w porze nocnej.
 • Podróż służbowa kierowcy vs. oddelegowanie.
 • Płaca minimalna w krajach UE. Zgłoszenie do systemu. Obowiązki administracyjne. Kary. Współpraca organów kontrolnych państwa UE z PIP. Europejski Urząd Pracy (EUP).

Prowadzący: Wojciech Mazur
Termin: 30.01.2020 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 550,00 zł netto od osoby
Więcej informacji: www.rbakademia.pl

...
30 stycznia
Wrocław
Szkolenie: zmiany w podatkach na przełomie 2019 i 2020 r.
Szkolenie: zmiany w podatkach na przełomie 2019 i 2020 r.
Szkolenie: zmiany w podatkach ...
31 stycznia, 09:00 - Novotel Wrocław City

Zapraszamy na kolejne szkolenie z cyklu Podatki na czasie, którego tematem będą ZMIANY W PODATKACH NA PRZEŁOMIE 2019 I 2020 R.

Program szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Zmiany w podatku u źródła – w kontekście odroczonych przepisów z 2019 roku;
 • Ulga na złe długi w podatkach dochodowych;
 • Podwyższone koszty uzyskania przychodów, obniżona stawka podatku;
 • Zwolnienie z podatku dla osób do 26 roku życia;
 • Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności – „split payment”;
 • Biała lista podatników VAT;
 • Nowa matryca stawek VAT;
 • Nowe zasady dotyczące transakcji unijnych (quick fix);
 • Kasy fiskalne online;
 • Likwidacja deklaracji VAT;
 • Wybrane orzecznictwo podatkowe z 2019 r.

Termin szkolenia: piątek, 31 stycznia 2020 r., w godzinach od 9:00 do 13:00.
Cena: 200 zł + 23% VAT
Miejsce szkolenia: Novotel Wrocław City przy ul. Wyścigowej 35 we Wrocławiu

Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

...
31 stycznia 09:00
Novotel Wrocław City
Szkolenie: Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w 2020 r.
Szkolenie: Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w 2020 r.
Szkolenie: Podatek dochodowy o...
5 lutego, - Wrocław
Cel:
 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie regulacji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku PIT obowiązujących od 2019 r. i planowanych w trakcie 2019 r. i od 2020 r.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku PIT;
 • Szkolenie odbywa się na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu i ma charakter warsztatów
Program:
 • Nowe formularze związane z rozliczaniem 2019 r. – zasady wypełniania i różnice:
  • PIT-11 – uwzględnienie rozliczeń osób do 26 roku życia – podatek pobierany (brak oświadczenia) a podatek nie pobierany;
  • Wykazywanie składek ZUS z podziałem na okresy dla osób młodych – zasady wypełniania;
  • Uwzględnianie zmiany rozliczania od października 2019 r. – zasady rozliczeń obniżenia podatku PIT do 17%;
  • Inne zmiany w PIT-11;
  • Zmiany innych formularzy podatkowych: IFT-1R, załączniki do PIT-11;
  • Zmiany formularzy rocznych – różnice w rozliczeniach;
  • Nowe załączniki do zeznań rocznych – rozliczanie nowych ulg podatkowych.
 • Zmiana w zakresie zwolnienia od podatku PIT do 26 roku życia
  • Obliczanie wieku do zwolnienia podatkowego;
  • Kwota limitu w zastosowaniu zwolnienia;
  • Podatek zryczałtowany i zwolnienia od podatku a limit;
  • Koszty uzyskania przychodów przy zwolnieniu z podatku;
  • Składki ZUS a zwolnienie podatkowe;
  • Moment uwzględniania zwolnienia podatkowego w 2019 r.;
  • Wzór oświadczenia o zwolnieniu;
  • Rozliczania w 2020 r. – bez wniosków i oświadczeń
  • Zmiany innych przepisów w związku z nowelizacją;
  • Przepisy przejściowe: sierpień 2019 r. oraz 2020 r. – dla kogo?
  • Zasady obliczania wynagrodzenia przed i o zmianie – przykłady
  • Problemy praktyczne: brak wniosku a stosowanie zwolnienia z podatku; zasady wyliczeń podatku w druku PIT-11 za 2018 r.
 •  Obniżenie stawki podatku dochodowego do 17% - zmiana od 1 października 2019:
  • Dla kogo obniżona stawka PIT;
  • Uzasadnienie zmian;
  • Zasada stosowania
  • Obliczanie stawki w przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i działalności gospodarczej;
  • Limit stosowania obniżonej stawki;
  • Rozliczanie podatku za 2019 r. a stawka obniżona;
  • Zmiana innych ustaw;
  • Przepisy przejściowe
 • Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów- zmiana od 1 października 2019:
  • Wyliczanie kosztów zryczałtowanych obecnie;
  • Zryczałtowane koszty po zmianach;
  • Wysokość kwot kosztów podatkowych za 2019 r.;
  • Koszty w przypadku umów cywilnoprawnych;
  • Koszty uzyskania przychodów podstawowe, podwyższone, z różnych zakładów pracy
  • Przepisy przejściowe – zakres obowiązywania.
 • Zmiana wysokości ulgi na podatek- - zmiana od 1 października 2019:
  • Dotychczasowa wysokość ulgi;
  • Kwota ulgi po zmianach;
  • Wpływ zmiany ulgi na rozliczenie roczne;
  • Wysokość ulgi a rozliczanie z małoletnim – możliwość uzyskania przez tą osobę dochodów do jakiej wysokości?
 •  Rozliczanie przekroczenia progu od 2020 r. – zmiana uchwalona w 2018 r. i obowiązująca od 2020 r.
  • Limit stawki 18% i 32%;
  • Kwota dochodu objęta stawką podstawową i 32%;
  • Dotychczasowa zasada: wyższa stawka podatku od miesiąca następnego;
  • Zmiana zasady: obliczanie od faktycznie przekroczonej kwoty – także w trakcie miesiąca;
  • Przykłady wyliczeń przed i po zmianie
 •  Ulga dla frankowiczów – podstawowe założenia:
  • Nowa zasada w nowej ustawie;
  • Podstawowe pojęcia ustawowe;
  • Pożyczka jako wsparcie;
  • Zasady zwrotu pożyczki;
  • Sprzedaż nieruchomości a rozliczenie wsparcia;
  • Brak spłat nowej pożyczki a konsekwencje prawne;
  • Zmiany w podatku PIT – nowa ulga od podatku
  • Przepisy przejściowe
 • PPK – podstawowe założenia
  • Data wdrażania zmian uzależniona od ilości osób zatrudnionych – zasady obliczania;
  • PPK a PPE;
  • Zasady poboru składek do PPK;
  • Druki i wnioski stosowane w ramach PPK;
  • Instytucje finansowe funkcjonujące w ramach PPK;
  • Konieczność dostosowania programów płacowych i kadrowych w związku ze zmianami;
  • Problemy praktyczne dotyczące PPK: zakaz zniechęcania pracowników; koszty wdrażania systemu.
 •  Schematy podatkowe a zmiany w podatku PIT
  • Pojęcie schematu podatkowego;
  • Pracodawca jako promotor lub korzystający – kiedy występuje w jakiej roli;
  • Zwolnienie od podatku PIT do 26 roku życia a funkcjonowanie schematu podatkowego i obowiązek jego zgłoszenia;
  • Zmiana formy zatrudnienia z np. umowy o pracę na działalność gospodarczą jako schemat podatkowy podlegający zgłoszeniu do US w ciągu 30 dni;
  • Inne przypadki funkcjonowania schematów podatkowych: umowy cywilnoprawne, 50% koszty uzyskania przychodów, itp.
 •  Inne zmiany przepisów mające wpływ na rozliczanie osób:
  • Podwyższenie składek ZUS od 2020 r.;
  • Nowy indywidualny rachunek dla płatnika podatku PIT;
  • Obowiązek zgłaszania rachunków bankowych do US;
  • Możliwość zapłat podatku PIT i ZUS z tzw. rachunku VAT funkcjonującego w ramach split paymentu.
 • Pytania i odpowiedzi – dyskusja uczestników.
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Termin: 05.02.2020 r.
Miejsce: Wrocław
Prowadzący: Joanna Patyk
Koszt: 510,00 zł (bez VAT) od osoby
Więcej informacji: www.rbakademia.pl

...
5 lutego
Wrocław
Szkolenie: Faktura VAT 2020 - fakturowanie, prawa i obowiązki podatnika
Szkolenie: Faktura VAT 2020 - fakturowanie, prawa i obowiązki podatnika
Szkolenie: Faktura VAT 2020 - ...
7 lutego, - Wrocław
Program:
 • Przepisy dotyczące fakturowania - akty obowiązujące obecnie: ustawa o VAT, rozporządzenia MF, przepisy unijne.
 • Miejsce świadczenia usług, miejsce dostawy towarów jako wyznacznik zakresu terytorialnego przepisów o fakturowaniu.
 • Zmiany w zakresie fakturowania od 1 listopada 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r.
  • Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.
  • Faktura VAT wystawiana do sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej.
 • Błędy na fakturach VAT.
  • Brak numery NIP.
  • Błąd w danych nabywcy.
  • Faktura wystawiona przez podmiot niezarejestrowany do VAT.
  • Błąd w stawce VAT.
  • Faktura dokumentująca odwrotne obciążenie z wykazanym podatkiem VAT.
  • Prawidłowe rozliczenie importu usług – czy faktura jest dokumentem wpływającym na rozliczenie VAT ?
  • Kiedy odliczyć VAT od importu usług.
  • Zmiany w odwrotnym obciążeniu – jak wystawić fakturę na roboty budowlano montażowe.
  • Stawka 0% przy WDT – jakie są przesłanki do jej zastosowania.
 • Moment wykonania usługi oraz moment dokonania dostawy towarów.
  • Skutki błędnego określenia momentu wykonania usługi oraz momentu dokonania dostawy na fakturowanie.
  • Ryzyko podatkowe w związku z błędnym określeniem momentu dostawy (wykonania usługi) w przypadku odwrotnego obciążenia.
 • Omówienie podstawowych zasad fakturowania:
  • Rodzaje faktur i ich treść (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur).
  • Terminy wystawienia faktury, faktury wystawione przed dokonaniem sprzedaży.
  • Faktura wystawiona zbyt wcześnie a obowiązek podatkowy.
  • Zasady wystawiania faktur zaliczkowych.
  • Zasady rozliczania duplikatów faktur.
  • Ujęcie faktury korygującej w odpowiednim okresie rozliczeniowym.
  • Anulowanie faktury.
  • Faktury puste.
  • Faktura w języku angielskim.
 • Faktury korygujące:
  • Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące?
  • Korekta „do zera” w przypadku błędów w oznaczeniu nabywcy – istotne ryzyko podatkowe.
  • Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone).
  • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę.
  • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy.
  • Korygowanie odwrotnego obciążenia.
 • Zasady wystawiania not korygujących:
  • Kto i kiedy może wystawić notę korygującą?
  • Treść korygowana notą.
 • Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:
  • Faktura w formie elektronicznej i faktura elektroniczna – różnice.
  • Zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej (sposób zapewnienia integralności treści oraz autentyczności faktury, sposoby przesyłania).
  • Faktury w formacie PDF – czy to faktury elektroniczne?
  • Zasady przechowywania faktur w formie elektronicznej przez wystawcę oraz nabywcę.
  • Brak zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych.
  • Faktura papierowa otrzymana kilka miesięcy po fakturze przesłanej mailem.
  • Na co zwrócić uwagę, aby mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych w formie elektronicznej?
 • Refakturowanie:
  • Definicja refakturowania w ustawie o VAT o Dyrektywie VAT – cechy charakterystyczne.
  • Kiedy refaktura, a kiedy nota księgowa? – odsprzedaż usługi a zwrot wydatków.
  • Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT.
  • Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?).
  • Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.
 • Faktura jako dokument stanowiący podstawę do odliczenia podatku naliczonego:
  • Moment odliczenia podatku naliczonego (kiedy można uznać fakturę elektroniczną za otrzymaną?).
  • Faktury wystawione przez podmioty wyłudzające podatek a prawo do odliczenia – jak bronić się przed zakwestionowaniem prawa do odliczenia?
  • Przykłady oszustw podatkowych – na co zwracać uwagę.
 • Najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących fakturowania.
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat
 

Prowadzący: Tomasz Biel
Termin: 07.02.2020 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby
Więcej informacji: www.rbakademia.pl

...
7 lutego
Wrocław
Szkolenie: System INTRASTAT – jak przygotowywać deklarację
Szkolenie: System INTRASTAT – jak przygotowywać deklarację
Szkolenie: System INTRASTAT – ...
12 lutego, - Wrocław

Opis szkolenia:

System INTRASTAT w Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 roku, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Dobra znajomość przepisów celnych i podatkowych oraz umiejętność prawidłowej ich interpretacji jest niezbędna do prawidłowego stosowania zasad obrotu towarowego z zagranicą zarówno w obrocie towarowym dokonywanym z krajami trzecimi jak i krajami Unii Europejskiej. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego na wielu przykładach „z życia” zostaną szczegółowo omówione kwestie przepływów towarowych oraz dowiedzą się Państwo o najnowszych a także planowanych zmianach w systemie Intrastat.

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za kwestie celne, do pracowników działów exportu, importu i logistyki a przede wszystkim działów księgowości, sprzedaży, agentów celnych i doradców podatkowych.

Korzyści dla uczestników:

Wskazanie konkretnych rozwiązań przy sporządzaniu deklaracji Intrastat w wybranych kierunkach obrotu.

Szkolenie jest podzielone na trzy panele:

 • Panel teoretyczny z przykładami rozwiązania napotkanych problemów;
 • Panel praktyczny – wskazówki do prawidłowego „czytania” faktur lub wypełniania deklaracji Intrastat;
 • Panel doradczy – rozwiązywanie problemów indywidualnych.
Program:
 • Do czego służy system INTRASTAT?
 • BREXIT – co dalej z wymianą towarową po 1 października 2019 r.?
 • Reprezentowanie podmiotu zobowiązanego – zakładanie konta, ustalanie reprezentowania.
 • Metodologiczne podstawy systemu INTRASTAT – kierunki obrotu towarowego oraz zakres stosowania.
 • Termin ważności deklaracji INTRASTAT – jak długo przechowywać deklaracje wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysłanie?
 • Wyjątki od zgłoszeń do systemu INTRASTAT.
 • Odpowiedzialność za zgłaszanie danych – kto ponosi odpowiedzialność za deklarowane dane.
 • Transakcje podlegające zgłoszeniu.
 • Naprawy, zwroty itp. – jak je wykazywać w systemie INTRASTAT?
 • Organizacja systemu INTRASTAT.
 • Uczestnicy systemu INTRASTAT.
 • Progi statystyczne – jak je liczyć i jakie są między nimi różnice?
 • Forma zgłoszenia – różnice.
 • Co zrobić, by nie składać deklaracji INTRASTAT?
 • Okres i obowiązek sprawozdawczy – co zrobić, gdy nie mamy pełnych danych, a już jest termin zgłoszenia; jak zgłaszać brak obrotu.
 • Deklaracje zerowe i częściowe – do czego służą?
 • Nomenklatura Scalona (CN) czyli taryfikacja w trzech słowach.
 • Darmowy program do generowania zgłoszeń INTRASTAT.
 • Deklarowanie towarów o małej wartości.
 • System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego.
 • SIMSTAT – założenia nowego systemu.
 • Budowa deklaracji INTRASTAT – różnice pomiędzy progami statystycznymi.
 • Część praktyczna.
 • Problemy indywidualne.
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Prowadzący: Mariusz Pawlikowski
Termin: 12.02.2020 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 520,00 zł netto od osoby
Więcej informacji: www.rbakademia.pl

...
12 lutego
Wrocław
Szkolenie: zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2020
Szkolenie: zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2020
Szkolenie: zatrudnianie cudzoz...
24 lutego, - Wrocław

Cel:
Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego zarówno osobom, które do tej pory nie zajmowały się kwestią legalności zatrudnienia cudzoziemców, jak i tym które mają już doświadczenia w tym temacie. W trakcie szkolenia będą omawiane aktualnie obowiązujące rozwiązania oraz najnowsze zmiany w Ustawie o cudzoziemcach i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady weryfikacji legalności pobytu cudzoziemców podczas ich rekrutacji w Polsce, procedury uzyskiwania przez podmiot zatrudniający dokumentów pozwalających mu na legalne zatrudnienie cudzoziemca, a także procedury uzyskiwania przez cudzoziemców dokumentów pozwalających im na legalny pobyt. Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce.

Program:

 • Czy jest możliwość odzyskania składek ZUS cudzoziemców – na czym polega model tzw. „Cudzoziemiec bez ZUS”?
  • Jakie stanowiska zajmują sądy i ZUS odnośnie możliwości pracy bez składek na ZUS?
  • Czy dopuszczalne jest niepłacenie składek na ZUS z uwagi na fakt, że cudzoziemiec nie będzie korzystał ze świadczeń w Polsce?
  • Czy w każdym przypadku można zastosować model, który pozwala wykonywać pracę bez ZUS?
 • Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  • Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
  • Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
  • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
  • "Niebieska karta UE" - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  • Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
  • Kłopotliwy "stempel" – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
  • Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.
 • Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  • Jak wyglądają procedury? Jak długo można z nich korzystać?
  • Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
  • Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
  • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  • Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
 • Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy
  • Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
  • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  • Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • Posiadacze Karty Polaka
  • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  • Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?
 • Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
  • Jak formułować ofertę pracy?
  • Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?
 • Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
 • Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
 • Bezczynność organu i przewlekłość postępowania w sprawach dotyczących zatrudniania cudzoziemców.
  • Jak reagować na bezczynność organu administracji i przewlekłość postępowania?
  • Kiedy możemy wnieść ponaglenie na działanie organu, kto je rozpatruje i w jakim terminie?
 • Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
  • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
  • Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
  • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
 • Omówienie formularzy urzędowych, case study
 • Czy konieczne jest tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

W ramach szkolenia otrzymują Państwo książke pt: "Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. Podręcznik z zakresu legalizacji pobytu i pracy" - dr Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Gabriel Vilkas.

Prowadzący: Michał Nocuń
Termin: 24.02.2020 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby
Więcej informacji: www.rbakademia.pl

...
24 lutego
Wrocław
Szkolenie: Create Better Experience
Szkolenie: Create Better Experience
Szkolenie: Create Better Exper...
27 lutego, 09:30 - Fly On The Cloud, ul. Rzeźnicza 32/33, 50-130 Wrocław

Czy doświadczenie klienta związane z firmą wpływa na jego decyzje zakupowe w przyszłości? Zdecydowanie tak!
Dlatego też zdecydowaliśmy się na zorganizowanie bezpłatnego wydarzenia Create Better Experience, które odbędzie się 27 lutego we Wrocławiu. Podczas wydarzenia pokażemy Ci, jak zadbać o obsługę klienta, by tworzyć jak najlepsze CX

Poruszymy tematy takie jak:
✔ trendy w obsłudze klienta na 2020 rok,
✔ platforma do obsługi klienta, a jej zgodność z RODO,
✔ czego nie chcą klienci, podczas współpracy z Twoją firmą,
✔ jak Ten Square Games dba o zadowolenie swoich klientów.

Rejestracja na wydarzenie jest możliwa poprzez poniższą stronę: https://zendeskevent.flyonthecloud.com/luty2020.

...
27 lutego 09:30
Fly On The Cloud, ul. Rzeźnicza 32/33, 50-130 Wrocław
Szkolenie: Podatek akcyzowy w 2020 r.
Szkolenie: Podatek akcyzowy w 2020 r.
Szkolenie: Podatek akcyzowy w ...
4 marca, - Wrocław

Program:

 • Regulacji ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne:
  • źródła prawa,
  • najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),
  • zasady rejestracji jako podatnik akcyzy,
  • obowiązki związane ze statusem podatnika akcyzy,
  • ubytki ponadnormatywne a zwolnienie z akcyzy,
  • terminy wejścia w życie ostatnich zmian w przepisach.
 • Zmiany w akcyzie wprowadzone i wchodzące w życie w najbliższym czasie (zmiany uchwalone przez Sejm) w tym m.in.:
  • sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w uwzględnieniem najnowszych przepisów,
  • wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu gospodarczego,
  • poszerzenie listy podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą wykorzystaniem wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy),
  • przedłużenie możliwości stosowania papierowych dokumentów dostawy.
 • Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy w 2020 r.:
  • warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,
  • zasady weryfikacji nabywców gazu,
  • sposób prowadzenia ewidencji,
  • terminy i reguły rozliczania akcyzy,
  • przegląd najnowszego orzecznictwa.
 • Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:
  • zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,
  • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
  • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
  • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
  • pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu,
  • reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,
  • zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.
 • Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:
  • sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
  • zużycie na potrzeby własne,
  • moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.
 • Ewidencja energii elektrycznej:
  • sposób prowadzenia ewidencji w formie papierowej i elektronicznej, z uwzględnieniem ostatnich zmian,
  • wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,
  • szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),
  • sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,
  • ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.
 • Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce:
  • energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej,
  • energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
  • energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
  • zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów,
  • zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne,
  • warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy.
 • Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej:
  • zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
  • moment zapłaty akcyzy,
  • rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej,
  • nowa stawka akcyzy dla energii elektrycznej, reguły postępowania w okresie przejściowym.
 • Sposób prowadzenia składu podatkowego:
  • omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego - skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny,
  • ewidencja składu podatkowego,
  • zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.
 • Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:
  • dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
  • krajowy system teleinformatyczny (System EMCS),
  • pojęcie podmiotu wysyłającego,
  • definicja podmiotu odbierającego,
  • dokument elektroniczny e - AD,
  • dokument zastępujący e - AD,
  • raport odbioru i raport wywozu,
  • stosowanie e-DD – obowiązek czy prawo?
 • Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:
  • paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
  • stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
  • stawki akcyzy dla biopaliw,
  • stawki akcyzy na gaz ziemny,
  • stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.
 • Skutku objęcia pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403 od 1 listopada 2019 r.:
  • moment wejścia w życie nowych regulacji, przepisy przejściowe,
  • stawka akcyzy dla preparatów o kodzie CN 3403,
  • zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403 obowiązującego od 1.11.2019 r.
 • Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
  • zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
  • obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
  • rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
  • wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
  • zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) – czy w 2020 r. można nadal wykorzystywać papierowy dokument dostawy?
 • Zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.:
  • zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania,
  • sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
  • formalna strona przemieszczenia – dokumenty dostawy, czy e-DD?
 • Stosowanie obniżonych stawek podatku akcyzowego dla olejów opałowych:
  • znaczenie oświadczenia o przeznaczeniu,
  • zestawienia oświadczeń,
  • skutki błędów formalnych,
  • ostatnie zmiany w przepisach i ich praktyczne konsekwencje.
 • Zmiany dotyczące sposobu sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy (zmiany dotyczące podatku akcyzowego zawarte w ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw):
  • wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,
  • nowe wymogi nakładane na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, nowy system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych),
  • termin wejścia w życie nowelizacji, regulacje przejściowe
 • Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku węgla i koksu:
  • sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu,
  •  nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego,
  • użycie wyrobów węglowych.
 • Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot węglowy (PPW):
  • zakres obowiązków ewidencyjnych,
  • elementy ewidencji prowadzonej przez pośredniczący podmiot węglowy,
  • sposób zakładania i wypełniania ewidencji.
 • Finalny nabywca węglowy (FNW):
  • zakres zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych,
  • czy finalny nabywca węglowy powinien prowadzić ewidencję wyrobów węglowych?
  • obowiązki finalnego nabywcy węglowego w stanie prawnym obowiązującym w 2020 r.
 • Zakres zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu, w tym. m.in.:
  • zwolnienie od akcyzy dla węgla wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji energii elektrycznej i ciepła,
  • zwolnienie od akcyzy dla węgla zużywanego przez gospodarstwa domowe,
  • zwolnienie od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych przez zakłady energochłonne, które wdrożyły odpowiednie systemu z zakresu ochrony środowiska lub podwyższania efektywności energetycznej,
  • najnowsze interpretacje dotyczące korzystania ze zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu.
 • Nowe zasady stosowania zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:
  • likwidacja dokumentu dostawy wyrobów węglowych,
  • wprowadzenie oświadczeń dla wyrobów węglowych,
  • elementy oświadczenia o przeznaczenia, sposób podpisywania i składania,
  • nowe reguły dokumentowania zwolnienia od akcyzy w obrocie międzynarodowym,
  • zasady tworzenia listy uprawnionych do deputatów węglowych,
  • elementy faktury sporządzanej dla dostaw wyrobów węglowych,
  • zasady zwrotów zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych.
 • Pakiet paliwowy w praktyce:
  • terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,
  • reguły dokonywania transakcji,
  • zmiany w przepisach wprowadzone od 1.09.2019 r.: m.in. rozszerzenie zakresu towarów objętych pakietem paliwowym,
  • przegląd najnowszego orzecznictwa.
 • Pozostałe planowane zmiany w zakresie podatku akcyzowego:
  • wprowadzenie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
  • nałożenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej – terminy wejścia w życie nowych przepisów dla poszczególnych grup przedsiębiorstw,
  • wprowadzenie e-DD dla zwolnień odnoszących się do wyrobów węglowych.
 • Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Prowadzący: Piotr Paszek
Termin: 04.03.2020 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby
Więcej informacji: www.rbakademia.pl

...
4 marca
Wrocław
Szkolenie: podatki dla kadry zarządzającej
Szkolenie: podatki dla kadry zarządzającej
Szkolenie: podatki dla kadry z...
6 marca, - Wrocław

Cel:
Niniejsze szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwami, zarówno dla członków zarządów spółek prawa handlowego, dyrektorów w przedsiębiorstwach jak i osób prowadzących indywidualne przedsiębiorstwa. Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych regulacji prawa podatkowego aby ułatwić zarządzanie ryzykiem związanym z odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe zarówno zarządzanego przedsiębiorstwa jak i odpowiedzialnością osobistą. Szkolenie ma dostarczyć wiadomości które ułatwią komunikację z osobami odpowiedzialnymi za rozliczenia podatkowe, księgowymi, biurem rachunkowym itd.
Jeżeli dostrzegasz, że zmieniające się przepisy mają coraz większy wpływ na Twój biznes, coraz więcej czasu spędzasz na spotkaniach z księgowymi i specjalistami od podatków, to szkolenie jest dla Ciebie. Bazując na naszej praktyce wielu godzin konsultacji z osobami zarządzającymi oraz właścicielami przedsiębiorstw, stworzyliśmy program, który pomoże zapoznać się z kluczowymi zagadnieniami podatkowymi z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem.

Program:

 • Wprowadzenie – omówienie podstawowych zasad odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe
  • finansowa odpowiedzialność spółki (jednostki) za zobowiązania podatkowe
  • finansowa odpowiedzialność zarządu
  • osobista odpowiedzialność karna i karnoskarbowa zarządu za zobowiązania przedsiębiorstwa
  • zakres odpowiedzialności właścicieli
  • odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – regulacje szczególne
 • Podstawy funkcjonowania systemu podatkowego i administracji skarbowej
  • rodzaje zobowiązań podatkowych i ich powstawanie
  • terminy przedawnienia, powstanie zaległości, odsetki
  • organy odpowiedzialne za weryfikację i egzekwowanie zobowiązań
  • tryb poboru zobowiązań podatkowych – dobrowolny i przymusowy
 • Narzędzia weryfikacji, środki przymusu, jakimi dysponuje administracja skarbowa
  • zabezpieczanie wykonywania zobowiązań podatkowych
  • system STIR – automatyczna weryfikacja rozliczeń, powszechne wykorzystanie analiz „big data” – konsekwencje dla podatników
  • możliwość zastosowania blokady rachunków bankowych – przesłanki, możliwość przeciwdziałania
  • klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – zakres stosowania, przykłady dotychczasowej praktyki
  • dodatkowe zobowiązanie podatkowe – możliwość stosowania
  • współpraca organów podatkowych z organami ścigania
 • Kontrole podatkowe – aspekty praktyczne
  • obszary szczególnie narażone na kontrole
  • uprawnienia i ograniczenia organów podatkowych podczas kontroli
  • narzędzia stosowane na etapie rozpoczęcia czynności weryfikacyjnych – kluczowy moment dla przebiegu kontroli i zabezpieczenia interesów podatnika
  • współpraca z kontrolującymi – obowiązki oraz uprawnienia kontrolowanych, rola zarządzających
  • zakres ochrony danych poufnych przedsiębiorstwa podczas kontroli
  • wnioski z dotychczasowych kontroli, plany MF na najbliższą przyszłość
 • Szczególne obszary i ryzyka w zakresie podatku VAT
  • transakcje międzynarodowe/wewnątrzwspólnotowe – miejsce świadczenia – dlaczego ustalenie jest tak istotne, konsekwencje uchybień
  • odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych – zakres czynności uznanych za zagrożone wyłudzeniami
  • split payment – obligatoryjny/dobrowolny – skutki stosowania dla podatnika
  • karuzele podatkowe – zasada działania, jak rozpoznać ryzyko zaangażowania w łańcuch transakcji karuzelowych, zasady zachowania „należytej staranności”
  • ryzyka związane z obrotem fakturowym (zasady wystawiania, rodzaje, terminy, puste faktury)
 • Szczególne obszary i ryzyka w zakresie podatków dochodowych
  • formy opodatkowania dochodu – ryzyka związane z wybraniem właściwej formy
  • podstawowe zasady opodatkowania dochodów zagranicznych – na co zwrócić uwagę w przypadku współpracy z podmiotem zagranicznym
  • preferencyjne stawki podatku CIT – dla kogo i w jakich przypadkach
  • podatek u źródła – znowelizowane zasady
  • ceny transferowe – na co zwrócić uwagę w przypadku współpracy z podmiotami powiązanymi
 • Uproszczenia i ulgi
  • interpretacje indywidualne – praktyczne znaczenie, korzyści i ryzyka
  • uprzednie porozumienia cenowe i uAPA – zakres stosowania, korzyści dla podatnika
  • ulgi w spłacie zobowiązań – kiedy są dostępne, z czym wiąże się korzystanie z ulg
 • Obowiązki raportowo-sprawozdawcze
  • deklaracje podatkowe, JPK – zakres ujawnianych informacji
  • raportowanie MDR – informacje o schematach podatkowych, obowiązki zarządu i innych osób
  • schematy podatkowe a optymalizacja
  • ceny transferowe – obowiązkowe informacje o cenach transferowych, zakres przekazywanych informacji o współpracy z grupą kapitałową
  • obowiązki raportowo sprawozdawcze a tajemnica przedsiębiorstwa, zawodowa, dane poufne
 • Ocena ryzyka, możliwości wyłączenia/ograniczenia odpowiedzialności
  • CASE STUDY - podstawowe zasady przeprowadzania analizy ryzyka podatkowego
  • CASE STUDY - możliwość ograniczenia ryzyka PRZED czynnościami kontrolnymi administracji skarbowej
  • CASE STUDY - możliwość ograniczania skutków negatywnych wyników kontroli podatkowej
  • błędy pracowników/innych osób a odpowiedzialność osób zarządzających i właścicieli
  • zmiana formy prawnej, przeniesienie majątku a odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
  • możliwość wykorzystania narzędzi prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego do ograniczenia skutków
 • Przegląd najnowszych zmian – nowości 2019/2020
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Prowadzący: Leszek Dutkiewicz
Termin: 06.03.2020 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby
Więcej informacji: www.rbakademia.pl

...
6 marca
Wrocław
Szkolenie: samochody w firmie – rozliczenie na gruncie podatku dochodowego oraz VAT w 2020 r.
Szkolenie: samochody w firmie – rozliczenie na gruncie podatku dochodowego oraz VAT w 2020 r.
Szkolenie: samochody w firmie ...
6 marca, - Wrocław

Program:

Podatek VAT

 • Definicja samochodu osobowego oraz ciężarowego na gruncie VAT
 • Odliczenie VAT od wydatków związanych z samochodami – zasady ogólne (odliczenie 100% vs. 50%), pojęcie kosztów eksploatacji, opłaty związane z podróżami służbowymi (parkingi, autostrady itp.)
 • Pojazdy w leasingu oraz najmie – zasady odliczenia VAT od różnego rodzaju opłat umownych (czynsz najmu, opłaty serwisowe)
 • Ubezpieczenie pojazdu – kiedy powinno być zwolnione jako czynność finansowa a kiedy może być refakturowane na leasingobiorcę/najemcę z VAT
 • Pełne odliczenie podatku naliczonego – obowiązki ewidencyjne, sprawozdawcze, dokumentacyjne (kilometrówka, VAT-26, wpisy w dowodzie rejestracyjnym)
 • Odliczenie VAT naliczonego przy zakupie pojazdów przez dealerów oraz komisy samochodowe – samochody przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, samochody demonstracyjne, samochody zastępcze
 • Odliczenie VAT naliczonego przy zakupie pojazdów przeznaczonych do wynajmu lub leasingu – jakie warunki muszą być spełnione, aby odliczyć 100% VAT naliczonego
 • Zakup samochodu z innego kraju – sposób rozliczenia na gruncie VAT (WNT, import, opłaty rejestracyjne, transport, opłaty dodatkowe)
 • Sprzedaż samochodu – stawka VAT
 • Korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania samochodu (w tym w związku z jego sprzedażą) – przykłady praktyczne
 • Nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego pracownikowi – skutki w VAT
 • Wynajem pojazdów za granicą a rozliczenie importu usług
 • Wykup samochodu z leasingu do majątku prywatnego – skutki na gruncie VAT

Podatki dochodowe

 • Samochody nabyte na własność – dotychczasowe zasady amortyzacji oraz amortyzacja z uwzględnieniem nowego limitu kosztów (150 tys. zł) od 1.01.2019 r.
 • Amortyzacja samochodów osobowych nabytych do końca 2018 r. po 31.12.2018 r. – stosujemy stary (20 tys. euro), czy nowy limit (150 tys. zł)?
 • Leasing operacyjny i finansowy – definicje, zasady rozliczenia, różnice
 • Limit kosztów (150 tys. zł) dla samochodów leasingowanych oraz wynajmowanych – w jaki sposób wyliczyć wartość czynszu, która może być kosztem uzyskania przychodu od 1.01.2019 r.
 • Umowy zawarte przed 1.01.2019 r. a nowy limit kosztowy – kiedy „stara” umowa może podlegać nowemu limitowi, czy zawarcie umowy do końca 2018 r. przy wydaniu pojazdu po 31.12.2018 r., uprawnia do stosowania starych zasad rozliczenia?
 • Najem krótkoterminowy oraz długoterminowy – różnica w rozliczeniu
 • Podwyższony limit kosztów (225 tys. zł) dla niektórych pojazdów – od kiedy i na jakich zasadach może być stosowany?
 • Koszty związane z eksploatacją pojazdów (naprawy, wymiana części, opon itp.) – nowy limit 75% kosztów, czy czynsz najmu również jest kosztem eksploatacji?
 • Umowy leasingu i najmu obejmujące również koszty eksploatacji (np. przeglądy roczne, wymiana opon, serwis) – w jaki sposób stosować limit 150 tys. oraz 75% KUP, czy oba limity mogą być stosowane jednocześnie?
 • Obowiązki dokumentacyjne pozwalające na zaliczenie wydatków związanych z pojazdami niestanowiącymi majątku podatnika do kosztów uzyskania przychodu (ewidencja przebiegu, inne dokumenty)
 • Przychód pracownika i osób innych niż pracownicy z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych (ryczałt z ustawy o pdof, koszty paliwa w ramach ryczałtu, czy poza nim?, umowy o garażowanie)
 • Samochody zastępcze w kosztach uzyskania przychodu
 • Samochody wynajmowane w trakcie zagranicznych podróży służbowych – rozliczenie w kosztach oraz podatek u źródła
 • Rozliczenie podróży służbowych odbywanych przez pracownika samochodem prywatnym (kilometrówka, ryczałt na przejazdy lokalne, koszty autostrad i parkingów)
 • Używanie przez przedsiębiorcę prywatnego samochodu dla celów prowadzonej działalności gospodarczej – nowe zasady rozliczenia i limit 20%, do którego można rozpoznać koszty uzyskania przychodu
 • Sprzedaż samochodu przez przedsiębiorcę – skutki podatkowe
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Prowadzący: Łukasz Chłond
Termin: 06.03.2020 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby
Więcej informacji: www.rbakademia.pl

...
6 marca
Wrocław
Szkolenie: podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2020
Szkolenie: podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2020
Szkolenie: podróże służbowe kr...
12 marca, - Wrocław

Cel: Głównym celem szkolenia jest omówienie zagadnień poprawnego skierowania oraz rozliczenia pracownika z podróży służbowej.

Program:

Pojęcie podróży służbowej w świetle przepisów Kodeksu Pracy

 • jak zdefiniowana jest podróż służbowa?
 • jakie zapisy wprowadzić do umowy o pracę aby podróż pracownika była podróżą służbową?
 • jakie wprowadzić zapisy do układu zbiorowego itp. aby pracodawca mógł swobodnie regulować wysokość przysługującej diety?
 • czy pracodawcy mogą sami ustalać warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej?
 • czy istnieje obowiązek pisemnego zlecenia wyjazdu pracownika w podróż służbową?
 • czy polecenie wyjazdu służbowego musi być potwierdzone przez jednostkę, w której pracownik realizował zadania służbowe?

Rozliczanie podróży służbowych

Wspólne przepisy dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych

 • jakie należności przysługują pracownikowi z tyt. podróży służbowej?
 • czy pracownikowi należy się zwrot za wyżywienie?
 • czy samowolna zmiana środka transportu w podróży jest podstawą do zwrotu poniesionych  kosztów?
 • jakie należy spełnić warunki aby pracownik mógł odbyć podróż prywatnym samochodem?
 • czy pracownikowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów w przypadku utraty np. biletu na przejazd PKP?
 • czy pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi wydatki za przejazd płatną autostradą lub za płatny parking?
 • czy pracodawca ma prawo odmówić zwrotu poniesionych wydatków jeżeli pracownik rozliczył się po terminie?

Podróż krajowa

Dieta:

 • jaka wysokość diety przysługuje pracownikowi, który powrócił z podróży w tej samej dobie?
 • jaka wysokość diety przysługuje pracownikowi, który przebywał w podróży kilka dni?
 • jakie sytuacje powodują, że dieta pracownikowi  nie przysługuje?
 • o ile należy pomniejszyć wysokość diety, w przypadku gdy w hotelu zapewniono pracownikowi śniadanie?
 • czy rozpoczęcie podróży służbowej w dniu wolnym daje pracownikowi prawo do diety?

Koszt noclegu:

 • w jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu a kiedy ryczałt?
 • czy kierowcy należy wypłacić ryczałt za nocleg w przypadku kiedy pracodawca wyposażył samochód w miejsce do spania?
 • czy powstanie u pracownika przychód w przypadku zwrotu kosztu noclegu powyżej określonego limitu?
 • w jakich sytuacjach pracodawca może odmówić wypłaty ryczałtu?

Koszty dojazdów:

 • w jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu a kiedy ryczałt?
 • w jakich sytuacjach pracodawca może odmówić wypłaty ryczałtu?

Podróż zagraniczna

 • jak liczyć czas podróży zagranicznej w zależności od środka transportu?
 • jak liczyć czas łącznej podróży służbowej połączonej z odbyciem podróży krajowej?
 • jak udokumentować moment przekroczenia granicy poszczególnych państw?

Dieta:

 • na jaki cel przeznaczona jest dieta?
 • czy istnieje możliwość wypłaty diety niższej niż z rozporządzenia?
 • czy zapewnione śniadanie w cenie noclegu ma wpływ na wysokość diety?
 • jakie sytuacje zwalniają z obowiązku wypłaty diety?

Koszty przejazdów i dojazdów:

 • jaka wysokość ryczałtu przysługuje pracownikowi, któremu zapewniono dojazd do hotelu z lotniska?
 • czy pracownikowi można zwrócić faktyczne koszty poniesione w związku z dojazdem środkami komunikacji miejscowej?
 • w jakich sytuacjach ryczałt nie przysługuje?

Koszty noclegu:

 • jaka wysokość zwrotu przysługuje pracownikowi za nocleg?
 • czy zwrot wyższych kosztów niż ustalony limit wygeneruje u pracownika przychód?

Zaliczki pieniężne

 • czy pracodawca ma obowiązek wypłacić zaliczkę w przypadku podróży krajowej lub zagranicznej?
 • czy w przypadku zaliczki na podróż zagraniczną wypłacamy ją w walucie obcej czy polskiej?
 • po jakim kursie należy rozliczyć zwrot kosztów poniesionych w podróży zagranicznej?

Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej

 • jak rozliczyć czas pracy w podróży służbowej?
 • czy dojazd i powrót z podróży przypadającej poza godzinami pracy należy wliczyć do czasu pracy?
 • ile godzin odpoczynku należy zapewnić pracownikowi po zakończonej podróży służbowej?
 • kiedy powstaną nadgodziny w podróży służbowej i jak je zrekompensować?

Potrącenia alimentacyjne z diet z tytułu podróży służbowej - 2019

Panel dyskusyjny


Cena szkolenia zawiera:

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Termin: 12.03.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby
Więcej informacji: www.rbakademia.pl

...
12 marca
Wrocław
Szkolenie: VAT w transakcjach międzynarodowych oraz najważniejsze zmiany w podatku VAT w 2020 roku
Szkolenie: VAT w transakcjach międzynarodowych oraz najważniejsze zmiany w podatku VAT w 2020 roku
Szkolenie: VAT w transakcjach ...
13 marca, - Wrocław

Program:

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

 • kiedy transakcję należy rozliczyć jako WDT?
 • nietransakcyjne przemieszczenie towarów a obowiązek rozliczenia WDT
 • Nowe warunki stosowania stawki 0% przy WDT – NOWOŚĆ OD 2020
 • przemieszczenie towarów niepowodujące obowiązku rozliczenia WDT
 • warunki wystąpienia WDT
 • stawka podatku VAT dla transakcji WDT
 • warunki do zastosowania stawki 0% dla transakcji WDT
 • obowiązek podatkowy w przypadku transakcji WDT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

 • pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • sytuacje niepowodujące obowiązku rozliczenia WNT
 • warunki wystąpienia transakcji WNT
 • ustalenie podstawy opodatkowania przy WNT
 • obowiązek podatkowy w transakcjach WNT
 • prawo do odliczenia VAT z tytułu WNT

 Magazyn konsygnacyjny (call of stock)

 • definicja magazynu konsygnacyjnego
 • obowiązki podatników prowadzących magazyn konsygnacyjny
 • warunki niezbędne do prowadzenia magazyny konsygnacyjnego
 • 2 procedury prowadzenia magazynu typu call of stock – NOWOŚĆ OD 2020

Eksport towarów

 • pojęcie eksportu
 • eksport pośredni i bezpośredni – konsekwencje dla rozliczania VAT
 • stawka w eksporcie towarów
 • warunki niezbędne do zastosowania stawki obniżonej w eksporcie towarów
 • rozliczanie VAT od zaliczek na poczet eksportu towarów
 • obowiązek podatkowy w eksporcie towarów
 • zasady deklarowania eksportu

 Import towarów

 • pojęcie importu towarów
 • podstawa opodatkowania w imporcie towarów
 • import towarów rozliczany wg zasad ogólnych
 • metoda uproszczona rozliczania importu towarów
 • Nowe warunki zastosowania metody uproszczonej – NOWOŚĆ OD 01/04/2020
 • skutki niespełnienia warunków do zastosowania metod uproszczonej rozliczania importu

Transakcje trójstronne uproszczone i transakcje łańcuchowe

 • transakcje łańcuchowe a transakcje trójstronne
 • warunki wystąpienia transakcji trójstronnej uproszczonej
 • zasady rozliczania uproszczonej transakcji trójstronnej
 • ustalanie miejsca świadczenia w transakcjach łańcuchowych – NOWOŚĆ OD 2020
 • transakcje ruchome i nieruchome
 • rozliczanie WDT i WNT w transakcjach łańcuchowych

 Usługi w obrocie zagranicznym

 • obrót usługami na terytorium UE i poza UE
 • ustalenie miejsca świadczenia usług – zasada ogólna
 • szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług
 • pojęcie importu usług
 • obowiązek podatkowy przy świadczeniu i imporcie usług
 • zasady deklarowania świadczenia i nabywania usług od kontrahentów zagranicznych
 • obowiązki informacyjne w przypadku usług świadczonych na terytorium UE

 Najważniejsze zmiany w podatku VAT w 2019 r. i 2020 r.

 • Modyfikacja od 1 stycznia 2019 r. zasad stosowania ulgi na złe długi na gruncie VAT.
 • Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
 • Biała lista podatników VAT od 1.09.2019 r.
 • Uchylenie reverse chargé w obrocie krajowym/obowiązkowy split payment – od 1.11.2019 r.
 • Odpowiedzialność solidarna – zmiany od 1.11.2019 r.
 • Rachunek vat – zmiany od 1.11.2019 r.
 • Ograniczenie zwolnienia podmiotowego – objęcie obowiązkową rejestracją kolejnych branż.
 • Nowa definicja pierwszego zasiedlenia.
 • Zwolnienie dotyczące dostaw egzekucyjnych dokonywanych przez komorników sądowych.
 • Nowa matryca stawek VAT/wiążąca informacja stawkowa.
 • Nowe zasady stosowania kas fiskalnych (kasy on-line).
 • Pozostałe zmiany obowiązujące od 1.01.2020 r. oraz od 1.04.2020 r./1.07.2020 r. (w tym zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK).

Pytania uczestników/dyskusja


Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Prowadzący: Tomasz Moszczyński
Termin: 13.03.2020 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby
Więcej informacji: www.rbakademia.pl

...
13 marca
Wrocław
Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe
Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe
Szkolenie: Pracownicze Plany K...
23 marca, - Wrocław
Program:
 • Cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
  • dodatkowa emerytura
  • PPK jako prywatny system długoterminowego gromadzenia oszczędności
  • PPK a OFE
 • Relacja PPE do PPK - alternatywa wyboru
  • Różnice między PPE a PPK
  • Zwolnienie z obowiązku tworzenia PPE tylko w określonych przypadkach
 • Kiedy i dla kogo obowiązek utworzenia PPK
  • Etapy i terminy wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych przez kolejnych pracodawców (dużych, średnich i małych oraz przez zakłady pracy sfery budżetowej)
  • Uczestnicy planu kapitałowego (pracownicy, zleceniobiorcy) oraz podmioty zatrudniające dla celów PPK
 • Wybór instytucji finansowej
  • Procedura wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK
  • data uprawniająca pracodawcę do samodzielnego wyboru instytucji;
  • Zawarcie umowy o zarządzanie PPK – terminy, forma, skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK dla pracodawcy
  • Podpisanie umowy o prowadzenie PPK – terminy, forma, skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK dla pracodawcy
 • Uczestnictwo w PPK
  • uczestnictwo „z automatu”, uczestnictwo na wniosek, wyłączenie - (kryteria wiekowe)
  • kryterium stażu
  • możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)
  • przynależność do kilku systemów PPK
  • zmiana podmiotu zatrudniającego
 • Składki na pracownicze plany kapitałowe
  • wpłaty podstawowe i dobrowolne finansowane przez podmiot zatrudniający i przez uczestnika
  • preferencje z budżetu państwa – wpłata powitalna, dopłata roczna
  • technika ich naliczania z wynagrodzenia uczestnika i odprowadzania na konto w PPK
  • potrącenia z wynagrodzenia a wpłaty na PPK
 • Obowiązki informacyjne po stronie pracodawcy
 • Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa oraz przypadkach śmierci uczestnika (dziedziczenie środków)
 • Skutki wypłaty, wypłaty transferowej i zwrot środków na wniosek uczestnika:
  • podział wypłaty środków po osiągnięciu 60 roku życia
  • skutki wcześniej wypłaty środków przed osiągnięciem 60 roku życia
  • wypłata tytułem poważnego zachorowania lub wkładu mieszkaniowego.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem PPK
  • zasady inwestowania
  • koszty zarządzania PPK oraz nadzór nad funkcjonowaniem
  • ewidencja PPK
  • portal internetowy PPK
  • sankcje karne
 • PPK zgodne z RODO
  • zbieranie wymaganych ustawowo danych przyszłych uczestników PPK
  • bezpieczne przekazywanie danych uczestników ich do instytucji finansowej
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

W ramach szkolenia otrzymują Państwo książkę pt: "Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) Komentarz" - Ewa Buchowiecka

Prowadzący: Ewa Buchowiecka
Termin: 23.03.2020 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby
Więcej informacji: www.rbakademia.pl

...
23 marca
Wrocław
Szkolenie: Ochrona danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu
Szkolenie: Ochrona danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu
Szkolenie: Ochrona danych osob...
23 marca, - Wrocław

Program:

 • RODO – podstawowe pojęcia
  • Dane osobowe, dane osobowe szczególnych kategorii
  • Administrator a podmiot przetwarzający
  • Przetwarzanie danych osobowych
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
  • Ogólne zasady
   • Zgodnosść z prawem, rzetelność i przejrzystość;
   • Ograniczenie celu;
   • Minimalizacja danych;
   • Prawidłowość;
   • Ograniczenie przechowywania;
   • Poufność i integralność danych;
   • Rozliczalność;
  • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 RODO
  • Zgoda na przetwarzanie danych
 • Pracodawca jako administrator danych osobowych
  • Pierwszy kontakt z kandydatem do pracy lub pracownikiem
  • Zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osób zatrudnianych,
  • Jakie dane pracodawca zawsze może przetwarzać,
  • Kiedy wymagana jest zgoda i jak ją prawidłowo zebrać,
 • Modele rekrutacji
  • Rekrutacja zwykła
  • Rekrutacja a dostawca usług online
  • Podmiot świadczący usługi w zakresie pośrednictwa pracy jako administrator i jako podmiot przetwarzający
  • Rekrutacja wewnętrzna w ramach podmiotów powiązanych
  • Rekrutacja-praca delegowana na terenie UE
  • Przetwarzanie danych w celu sprawdzenia kandydata: background screening, testy psychologiczne, dane o karalności, polecenia i rekomendacje.
 • Zatrudnienie
  • Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu
  • Monitoring w pracy a ochrona danych osobowych
  • Badanie trzeźwości pracowników – stanowisko UODO
 • Uprawnienia osób, których dane dotyczą
  • Prawo dostępu do danych 
  • Prawo do sprostowania
  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do sprzeciwu
 • Obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego oraz zawiadamiania o tym osoby, której dane te dotyczą (art. 33 i 34 RODO)
 • Odpowiedzialność Pracodawcy za naruszenie przepisów
  • Administracyjne kary pieniężne
  • Odpowiedzialność cywilna
  • Odpowiedzialność karna 
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Prowadzący: Ewa Buchowiecka
Termin: 23.03.2020 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby
Więcej informacji: www.rbakademia.pl

...
23 marca
Wrocław
Szkolenie: działania reklamowe, promocyjne i reprezentacyjne a podatki w 2020 r.
Szkolenie: działania reklamowe, promocyjne i reprezentacyjne a podatki w 2020 r.
Szkolenie: działania reklamowe...
26 marca, - Wrocław

Program:

 • Wstęp do podatków
  • Podatek od towarów i usług (VAT) – najważniejsze zasady i pojęcia
  • Czynności opodatkowane VAT
  • Podstawowe pojęcie: co to jest ten VAT należny a co to VAT naliczony
  • Dokument faktury i jego wszechstronne zastosowanie
  • Podatki dochodowe – najważniejsze zasady i pojęcia
  • Przychód, zwłaszcza z tytułu nieodpłatnych świadczeń – najważniejsze zagadnienia
  • Koszty uzyskania przychodu – najważniejsze zagadnienia
  • Podatki rozlicza księgowość ale karę może dostać każdy pracownik!
 • Działania reklamowe, promocyjne i reprezentacyjne a charakter problemów podatkowych
 • Schematy podatkowe – podstawowe zagadnienia
 • Nadużycie prawa w VAT – całkiem nowe i całkiem realne zagrożenie podatkowe
 • Reklama, reprezentacja, programy lojalnościowe, akcje marketingowe, działania sprzedażowe
 • Nieodpłatne świadczenia a VAT
  • Darowizny „reklamowe”  i inne czynności nieodpłatne a VAT – najnowsze regulacje
  • Wyłączenia spod opodatkowania VAT nieodpłatnych działań reklamowych
   • problemy z wartościami przy definicji
   • prezenty małej wartości kupione kiedyś a ich dzisiejsza wartość - czy dalej spełniają warunki do takiej klasyfikacji
   • wartość i wartość  użytkowa nieodpłatnych towarów
   • jaka dokumentacja musi być prowadzona przy nieodpłatnych wydaniach dla zachowania braku obowiązku opodatkowania
 • Nieodpłatne usługi w działalności reklamowej a VAT
 • Podstawa opodatkowania VAT przy transakcja nieodpłatnych
 • Reklama i reprezentacja w VAT oraz podatków dochodowych
 • Pułapka podatkowe przy kompleksowej obsłudze akcji promocyjnej, reklamowej itp.
 • Sprzedaż premiowa bezpośredni i pośrednia w podatkach
  • Organizacja, przygotowanie akcji sprzedaży premiowej
  • Dokumentacja: kto przygotowuje, treść, opisy dokumentów, kto archiwizuje. Koszty i VAT naliczony przy akcji sprzedaży premiowej
  • Przychód u uczestnika a obowiązki organizatora
  • Zwolnienie w PIT – nie dla każdego
  • Organizator jako płatnik – a może jednak firma marketingowa?
  • Co to znaczy ubruttowienie wskaźnikiem 11,11%
  • Niejednolita wykładania w przypadku akcji kierowanych do przedsiębiorców
  • Obowiązki sprawozdawcze
 • Sprzedaż promocyjna
 • Konkurs a loteria – uwaga na dodatkowe obowiązki i obciążenia
 • Konkursy promocyjne dla klientów
 • Konkursy promocyjne dla dystrybutorów
 • Konkursy promocyjne (skierowane do osób składających zamówienia i inne) i quasi sprzedaż premiowa dla pracowników dystrybutorów
 • Konkursy i akcje promocyjne organizowane z wykorzystaniem portali społecznościowych
 • Działania motywujące dla pracowników klientów
 • Sponsoring
  • Sponsoring a sponsorowanie
  • Sponsoring jako czynność odpłatna
  • Podstawa opodatkowania sponsoringu
  • Przychody i koszty przy sponsoringu
  • Dokumentowanie sponsoringu
  • Obowiązki płatnicze sponsora
 • Darowizny „reklamowe”
 • Rabaty w świetle przepisów prawa podatkowego
  • Rabat pośredni
  • Inne programy lojalnościowe
 • Miejsce świadczenia a działalność promocyjna, sprzedażowa itp. – najnowsze regulacja
 • Udostępnianie materiałów promocyjnych, logo itp. – czy i kto ma przychód
 • Świadczenia klienta w ramach „budżetów marketingowych” (w tym liczonych % od obrotu)
 • Materiały informacyjne a reklamowe
 • Stoiska promocyjne, ekspozytory, regały
 • Warsztat jako miejsce promocji
 • Szkolenia produktowe dla klientów w kraju i zagranicą (tzw. Atrakcyjne lokalizacje).
 • Portale społecznościowe i inne narzędzia promocji internetowej (inne niż konkursy w portalach społecznościowych)
 • Blog, blogerzy a podatki
 • WWW – tworzenie, pozycjonowanie
 • Udostępnianie znaków towarowych, zdjęć produktowych oraz materiałów reklamowych w formie elektronicznej na stronie WWW do samodzielnego pobrania (udzielenie praw i odpłatność)
 • Zakup kontrolowany
 • Tajny klient
 • Inne koszty działalności promocyjnej a podatek dochodowy
 • Prezenty i inne świadczenia  przekazywane w ramach reklamy i reprezentacji a obowiązki podatkowe przekazującego
  • Co z tym przychodem?
  • Kiedy, dla kogo i na jakich warunkach  zwolnienie 200 zł w PIT
  • PIT-11 – nie zawsze trzeba przekazywać
  • Kto najbardziej ucierpi na braku PIT-11
 • Kompleksowo - funkcjonowania agencji reklamowych i PR a podatki - czy warto korzystać z takich usług (z punktu widzenia podatków)
 • Prawidłowe tworzenie dokumentacji akcji. Właściwy dobór słów w definiowaniu i opisach działań. Niezbędne elementy dokumentacji księgowej dla poszczególnych typów akcji.
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Prowadzący: Radosław Kowalski
Termin: 26.03.2020 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby
Więcej informacji: www.rbakademia.pl

...
26 marca
Wrocław
Szkolenie: zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2020 od podstaw
Szkolenie: zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2020 od podstaw
Szkolenie: zatrudnianie cudzoz...
30 marca, - Wrocław

Cel: Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego osobom, które do tej pory nie zajmowały się kwestią legalności zatrudnienia cudzoziemców. W trakcie szkolenia będą omawiane aktualnie obowiązujące rozwiązania oraz najnowsze zmiany w Ustawie o cudzoziemcach i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady weryfikacji legalności pobytu cudzoziemców podczas ich rekrutacji w Polsce, procedury uzyskiwania przez podmiot zatrudniający dokumentów pozwalających mu na legalne zatrudnienie cudzoziemca, a także procedury uzyskiwania przez cudzoziemców dokumentów pozwalających im na legalny pobyt. Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce. 

Program:

 • Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  • Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?
  • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
  • "Niebieska karta UE" - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  • Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
  • Kłopotliwy "stempel" – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
  • Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.
 • Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  • Jak wyglądają procedury? Jak długo można z nich korzystać?
  • Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
  • Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
  • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  • Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
 • Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy
  • Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
  • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  • Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • Posiadacze Karty Polaka
  • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  • Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?
 • Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
  • Co to jest test rynku pracy i do czego służy?
  • Jak formułować ofertę pracy?
  • Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?
 • Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
 • Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
 • Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
  • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
  • Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
  • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
 • Omówienie formularzy urzędowych, case study
 • Czy konieczne jest tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

W ramach szkolenia otrzymują Państwo książkę pt: "Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. Podręcznik z zakresu legalizacji pobytu i pracy" - dr Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Gabriel Vilkas.

Prowadzący: Michał Nocuń
Termin: 30.03.2020 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby
Więcej informacji: www.rbakademia.pl

...
30 marca
Wrocław
Szkolenie: prawo pracy dla menadżerów
Szkolenie: prawo pracy dla menadżerów
Szkolenie: prawo pracy dla men...
11 maja, - Wrocław

Cel: Obowiązki związane z zarządzaniem pracownikami w produkcji ciążą zasadniczo na dwóch grupach pracowników – kadrze menedżerskiej i specjalistach do spraw personalnych (kadrowych). Pierwsza z grup odpowiedzialna jest za szeroko pojęte zarządzanie taktyczne (bieżące zarządzanie, tworzenie harmonogramów, wprowadzanie zmian w grafikach, podejmowanie decyzji o sposobie i osobach mających zrekompensować absencje na stanowiskach pracy, dyscyplinowanie pracowników). Druga z kolei zajmuje się rozliczaniem i efektami pracy pierwszej grupy.

Niezwykle ważne jest więc, aby osoby zarządzające pracownikami dysponowały praktyczna wiedzą z zakresu szeroko pojętej dyscypliny pracy.

Cele szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat praktycznych aspektów zarządzania pracownikami produkcyjnymi i okołoprodukcyjnymi z uwzględnieniem zagadnień mniej standardowych, budzących w praktyce wątpliwości
  i problemy.
 • Zapoznanie się z najciekawszymi przypadkami (case study) z bieżącej praktyki doradczej wykładowcy.
Program:
 • CZAS PRACY – zarządzanie pracownikami zmianowymi
  • w jaki sposób przestrzegać odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej.
  • Zasady powierzania pracownikom pracy w niedziele, święta i w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy):
  • kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
  • W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?
  • Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
  • Godziny nadliczbowe:
  • w jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
  • W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy
  • Jak rekompensować pracę w nadgodzinach czasem wolnym?
  • Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?
  • Omówienie zasad kontroli czasu pracy (ankiety kontrolne PIP),
 •  URLOPY
  • Udzielanie urlopów w świetle zaplanowanych przerw urlopowych w zarządzeniu o rozkładzie czasu pracy w roku i przerwach urlopowych.
  • Udzielanie urlopów w związku z podpisanym ze związkami zawodowymi porozumieniem o nie sporządzaniu planów urlopów – udzielanie w uzgodnieniu z pracownikiem
  • Udzielanie urlopów na żądanie
  • Możliwość odwołania pracownika z urlopu
  • Inne absencje pracownicze
  • Urlopy okolicznościowe
  • Krwiodawcy
  • Wyjścia prywatne
  • Szkolenia (BHP i zwykłe)
  • Badania lekarskie
 • KARY DYSCYPLINARNE
  • Odpowiedzialność porządkowa pracowników – obowiązujące zasady:
  • Terminy związane z nakładaniem kar
  • Rodzaje kar
  • Rozmowa z ukaranym
  • Informacja o możliwości odwołania się pracownika, tryb itp.
  • Za co można pracownika karać
  • Zasady odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej za naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy:
  • Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa pracy?
 • ROZWIĄZYWANIE UMÓW
  • Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron
  • Niezbędne elementy prawidłowego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
  • Formułowanie dobrej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po jego stronie oraz po stronie pracodawcy
  • Zasady prawidłowych doręczeń pism wypowiadających umowę o pracę
  • Konstruowanie porozumienia rozwiązującego stosunek pracy
  • Uprawnienia pracowników szczególnie chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy (związkowcy, kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym, członkowie rady pracowników itd.)?
  • Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym
  • Termin na dyscyplinarkę – ile pracodawca ma czasu na decyzję?
  • Dopuszczalne przyczyny rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym
  • Zasady rozwiązywania umów o pracę w trybie natychmiastowym bez winy pracownika
 • PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI
  • Odpowiedzialność menedżera za mobbing i dyskryminację
  • Zasady rozpoznawania mobbingu
  • Przeciwdziałanie mobbingowi
  • Sankcje za niewłaściwe zachowanie w stosunku do pracowników
  • Różnica pomiędzy mobbingiem, a molestowaniem (nie seksualnym)
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Prowadzący: Michał Nocuń
Termin: 11.05.2020 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 540,00 zł netto od osoby
Więcej informacji: www.rbakademia.pl

...
11 maja
Wrocław