Zgłoś uwagę Zbieramy na respirator
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Wydarzenie

separator
Auditor Wew. Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
 • Szkolenia
 • Wrocław
 • 2019-11-07
 •  -  2019-11-08 
Auditor Wew. Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

Terminy szkolenia:
07-08.11.2019 r.

Cel szkolenia: 
Przygotowanie do planowania, prowadzenia i dokumentowania skutecznych auditów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 w organizacji. Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzania auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Auditorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania środowiskowego. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO 14001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 790,00 zł/ os. netto + 23% VAT (971,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Omówienie systemu zarządzania środowiskowego

  • Struktura normy ISO 14001

  • Definicje

  • Podejście procesowe i podejście odnoszące się do ryzyka i szans

  • Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego

  • Planowanie, monitorowanie i doskonalenie systemu

  • Ćwiczenia praktyczne

 3. Ustawodawstwo dotyczące ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej

 4. Audity – informacje ogólne

  • Cele auditu

  • Rodzaje auditów

 5. Planowanie i przygotowanie auditu

  • Kryteria i zakres auditu

  • Dobór zespołu auditorów

  • uwzględnienie w ramach auditów podejścia procesowego i podejścia odnoszącego się do ryzyka i szans

  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

  • Ćwiczenia praktyczne

 6. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  • Techniki audytowania

  • Obiektywne dowody

  • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania

  • Ćwiczenia praktyczne

 7. Dokumentowanie wyników auditu

  • Umiejętne formułowanie niezgodności

  • Dokumentowanie niezgodności

  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

  • Podsumowanie wyników auditu – Raport z auditu

  • Ćwiczenia praktyczne

 8. Skuteczne działania poauditowe

  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących

  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności

  • Definiowanie działań korygujących

  • Ocena skuteczności działań

  • Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia

  • Ćwiczenia praktyczne

 9. Dyskusja, podsumowanie

 10. Egzamin końcowy