Zgłoś uwagę Gryfy 2020 duży
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Wydarzenie

separator
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
 • Webinarium
 • Online
 • 2020-08-10
 • 09:00  -  2020-08-11  17:00
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Termin szkolenia: 10-11.08.2020 r.

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów w przedsiębiorstwie. Uzyskanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych w celu oceny zgodności z wymaganiami i skuteczności systemu zarządzania jakością.

Do kogo skierowane jest szkolenie: 
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Auditorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Systemów Zarządzania Jakością. 

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO 9001. 
Koszt szkolenia: Zgłoszenia do 14 dni przed datą szkolenia: 600,00 zł/os. netto (738,00 zł/os. brutto) Zgłoszenie w późniejszym terminie: 690,00 zł/ os. netto (848,70 zł/ os. brutto) 
Czas trwania szkolenia: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć) 
Organizator: MALON GROUP 

Wymagany sprzęt i narzędzia: 

 • dostęp do internetu
 • przeglądarka internetowa
 • słuchawki i mikrofon (lub zestaw)

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu
 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego języku polskim i angielskim (w przypadku pozytywnie zaliczonego egzaminu) 
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu 
 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne 

Kontakt: e-mail: szkolenia@iso.org.pl tel.: 71 789 08 41 tel. kom.: 604 20 90 43 fax: 71 791 39 09 
Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu za pomocą formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej: https://szkoleniaiso.edu.pl/rejestracja/pobierz 
Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 
 3. Audity – informacje ogólne 
 4. Planowanie i przygotowanie auditu
 5. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu 
 6. Dokumentowanie wyników auditu 
 7. Skuteczne działania poauditowe 
 8. Dyskusja, podsumowanie 
 9. Egzamin końcowy