Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Wydarzenie

separator
Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001)
  • Szkolenia
  • Wrocław
  • 2019-09-16
  •  -  2019-09-18 
Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001)

Terminy szkolenia:
16-18.09.2019 r.
27-29.11.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001). Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów zintegrowanego systemu w przedsiębiorstwie. Uzyskanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych w celu oceny zgodności z wymaganiami i skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Auditorów Wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Szkolenie dedykowane dla do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem kompetencji zawodowych w zakresie systemów zarządzania. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 3 dni; 9:00-17:00 (24 godziny zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

  • Przeprowadzenie egzaminu

  • Certyfikaty Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

  • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

  • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

  • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

  1. Wprowadzenie

  2. Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego i BHP

    • Idea i zasady Zintegrowanego Systemu Zarządzania

    • Elementy Systemu Zarządzania Jakością – wymagania normy ISO 9001

    • Elementy Systemu Zarządzania Środowiskowego – wymagania normy ISO 14001

    • Elementy Systemu Zarządzania BHP – wymagania normy ISO 45001

    • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań norm których wymagania stanowią podstawę Zintegrowanego Systemu Zarządzania

  3. Audity – informacje ogólne

    • Cele auditu

    • Rodzaje auditów

  4. Planowanie i przygotowanie auditu

    • Kryteria i zakres auditu

    • Dobór zespołu auditorów

    • Podejście procesowe i podejście odnoszące się do ryzyka

    • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

    • Ćwiczenia praktyczne

  5. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

    • Techniki audytowania

    • Obiektywne dowody

    • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania

    • Ćwiczenia praktyczne

  6. Dokumentowanie wyników auditu

    • Umiejętne formułowanie niezgodności

    • Dokumentowanie niezgodności

    • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

    • Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu

    • Ćwiczenia praktyczne

  7. Skuteczne działania poauditowe

    • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących

    • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności

    • Definiowanie działań korygujących

    • Ocena skuteczności działań

    • Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia

    • Ćwiczenia praktyczne

  8. Dyskusja, podsumowanie

  9. Egzamin końcowy