Zgłoś uwagę Zbieramy na respirator
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Wydarzenie

separator
Auditowanie Systemów Zarządzania (ISO 19011)
 • Szkolenia
 • Wrocław
 • 2019-11-13
 •  -  2019-11-13 
Auditowanie Systemów Zarządzania (ISO 19011)

Terminy szkolenia:
13.11.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych systemów zarządzania. Przygotowanie lub udoskonalenie umiejętności Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów w przedsiębiorstwie. Szkolenie jest ukierunkowane na zdobycie ogólnych umiejętności auditowania niezależnie od rodzaju systemu zarządzania.

Do kogo skierowane jest szkolenie: 
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych pragnących zdobyć oraz auditorów wewnętrznych pragnących doskonalić już posiadane umiejętności w zakresie auditowania w oparciu o wytyczne i wymagania normy ISO 19011. Przeznaczone jest dla osób ukierunkowanych na poznanie praktycznych aspektów przeprowadzania auditów wewnętrznych.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 1 dzień; 9:00-17:00 (8 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 450,00 zł/ os. netto + 23% VAT (553,50 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie

 2. Audity – informacje ogólne

  • Cele auditu

  • Rodzaje auditów

 3. Planowanie i przygotowanie auditu

  • Kryteria i zakres auditu

  • Dobór zespołu auditorów

  • Uwzględnienie w ramach auditu podejścia procesowego i podejścia odnoszącego się do ryzyka i szans 

  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

  • Ćwiczenia praktyczne

 4. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  • Spotkanie otwierające

  • Techniki audytowania

  • Dowody z auditu i ich obiektywna ocena

  • Umiejętność identyfikowania niezgodności i określania ich wagi

  • Spotkanie zamykające

 5. Dokumentowanie wyników auditu

  • Umiejętne dokumentowanie niezgodności

  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

  • Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu

  • Ćwiczenia praktyczne

 6. Skuteczne działania poauditowe

  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących

  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności

  • Definiowanie działań korygujących

  • Ocena skuteczności działań

  • Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia

  • Ćwiczenia praktyczne

 7. Dyskusja, podsumowanie

 8. Egzamin końcowy