Zgłoś uwagę Zbieramy na respirator
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Wydarzenie

separator
Audytor Wew. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001
 • Szkolenia
 • Wrocław
 • 2019-11-06
 •  -  2019-11-07 
Audytor Wew. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001

Terminy szkolenia:
06-07.11.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia audytów oraz przygotowanie przyszłych audytorów wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia audytów w przedsiębiorstwie. Zapewnienie niezbędnych kompetencji do realizowania przez organizację audytów wewnętrznych w celu samooceny zgodności z wymaganiami i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO 27001.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Audytorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego ISO/ IEC 27001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 790,00 zł/ os. netto + 23% VAT (971,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Audytora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami normy ISO/ IEC 27001

  • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO/ IEC 27001 oraz zastosowań wytycznych nomy ISO/ IEC 27002

 3. Audyt – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

  • Cele audytu

  • Rodzaje audytów

  • Planowanie i przygotowanie audytu

   • kryteria i zakres audytu

   • istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

   • ćwiczenia praktyczne

  • Przeprowadzenie audytu – zasady prowadzenia badania na miejscu

   • obiektywne dowody

   • określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania

   • ćwiczenia praktyczne

  • Dokumentowanie wyników audytu

   • umiejętne formułowanie niezgodności

   • dokumentowanie niezgodności

   • wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

   • podsumowanie wyników audytu – Raport z audytu

   • ćwiczenia praktyczne

  • Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze

   • odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących/ zapobiegawczych będących wynikiem audytu wewnętrznego

   • istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych przyczyn niezgodności

   • definiowanie działań korygujących i/ lub zapobiegawczych

   • ocena skuteczności działań

   • ćwiczenia praktyczne

 4. Dyskusja, podsumowanie

 5. Egzamin końcowy