Zgłoś uwagę Zbieramy na respirator
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Wydarzenie

separator
Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
 • Szkolenia
 • Wrocław
 • 2019-12-02
 •  -  2019-12-03 
Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Terminy szkolenia:
02-03.12.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z planowaniem Systemu Zarządzania Jakością w organizacji, jak również z zasadami jego wdrażania i roli, jaką pełni Manager (Pełnomocnik) ds. SZJ w procesie. Uczestnicy szkolenia poznają efektywne metody doskonalenia Systemu Jakości, jak również skuteczne metody nadzoru nad Systemem w Organizacji.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Manager'ów (Pełnomocników), a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Managera (Pełnomocnika) Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 890,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1094,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikat Managera w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Idea i podstawy Systemu Zarządzania Jakością

  • System Zarządzania Jakością

  • Podstawy systemu zarządzania jakością i filary jego skuteczności

 3. Planowanie Systemu Zarządzania Jakością

  • Manager (Pełnomocnik) ds. SZJ oraz jego rola w systemie

  • Określenie kontekstu organizacji

  • Zakres Systemu Zarządzania Jakością

  • Procesy i ich wzajemne zależności 

  • Podejście odnoszące się do ryzyka i szans

  • Polityka Jakości i cele jakości

  • Dokumentacja systemu zarządzania jakością 

  • Wymagania normy ISO 9001

 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością

  • Wprowadzanie zmian w Organizacji wynikających z regulacji Systemu Zarządzania Jakością

  • Zarządzanie informacją

  • Świadomość projakościowa pracowników Organizacji

 5. Weryfikacja Systemu Zarządzania Jakością

  • Audity wewnętrzne

  • Przegląd systemu przez kierownictwo sposobem oceny skuteczności Systemu zarządzania Jakością

  • Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników

  • Audity zewnętrzne

 6. Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością

  • Postępowanie z niezgodnościami – idea działań korygujących

  • Zarządzanie zmianami

  • Doskonalenie systemu zarządzania 

 7. Dyskusja, podsumowanie

 8. Egzamin końcowy