Zgłoś uwagę VIII WFK
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Wydarzenie

separator
Podejście odnoszące się do ryzyka i szans zgodne z wymaganiami ISO 9001:2015
 • Szkolenia
 • Wrocław
 • 2019-11-18
 •  -  2019-11-18 
Podejście odnoszące się do ryzyka i szans zgodne z wymaganiami ISO 9001:2015

Terminy szkolenia:
18.11.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapewnienie odpowiedniej wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia do wdrożenia w swoich firmach podejścia odnoszącego się do ryzyka i szans a tym samym do zapewnienia zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami ISO 9001:2015. Szczegółowa analiza wymagań dotyczących ryzyka i szans oraz przedstawienie możliwych, praktycznych rozwiązań w celu ich spełnienia. Zapewnienie możliwości dostosowania funkcjonujących systemów zarządzania jakością do wymagań nowego wydania normy ISO 9001 z 2015 r.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Osoby pełniące obecnie obowiązki Managerów (Pełnomocników) ds. Systemów Zarządzania Jakością stojące przed wyzwaniem dostosowania systemu do wymagań nowego wydania normy ISO 9001:2015 Osoby oddelegowane do obowiązków związanych z planowaniem i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015. Wszyscy zainteresowani tematyką zarządzania ryzykiem w odniesieniu do jakości w ramach procesów określonych w Systemie Zarządzania Jakością oraz całego systemu.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 1 dzień; 9:00-17:00 (8 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 450,00 zł/ os. netto + 23% VAT (553,50 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Wymagania normy ISO 9001:2015 w zakresie ryzyka i szans

 3. Podejście odnoszące się do ryzyka i szans jako determinanta skuteczności Systemu Zarządzania Jakością

 4. Określenie kontekstu organizacji – podstawa do analizy zagrożeń i możliwości

 5. Metody spełnienia wymagań w zakresie ryzyka i szans

  • Zagrożenia w poszczególnych procesach i ich analiza

  • Analiza SWOT

  • Szacowanie ryzyka jako pierwszy z etapów procesu zarządzania ryzykiem

 6. Definiowanie działań odnoszących się do ryzyka i szans w zakresie poszczególnych metodyk

 7. Uwzględnienie działań wynikających z określonego ryzyka i szans w Systemie Zarządzania Jakością

 8. Monitorowanie i aktualizacje informacji o ryzyku i szansach

 9. Ćwiczenia praktyczne

 10. Dyskusja, podsumowanie